• Big cover

  Pokusi vezani uz prirodu i okoliš


  • Cijena: 1.817,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 1.453,60 kn
  • Iznos PDV-a: 363,40 kn

  ISBN:

  • 19362
  • oprema
 •     Na tragu prirode. Teme vezane uz prirodu i okoliš među najvažnijima su u predškolskom životu.

  Ovaj komplet sadrži materijale za 30 uzbudljivih pokusa koji će potaknuti djecu na promišljanja o svojoj okolini. Interakcija između biljaka, životinja, ljudi i različitih dijelova nežive prirode bit će zorno prikazana. Djeca će spoznati koliko je važno štititi okoliš te da oni sami mogu sudjelovati u tome. Djecu se može odvesti i na izlete na kojima će promatrati prirodu i sudjelovati u istraživačkim zadatcima koji uključuju sakupljanje biljaka, kamenja i životinja što će se moći upotrijebiti u pokusima čije izvođenje omogućuje komplet.


  Zašto preporučujemo Cornelsen experimenta komplet?

  Komplet za izvođenje pokusa sadrži:
  priručnik u kojem su svi pokusi pažljivo i jednostavno objašnjeni povezujući ih sa svakodnevnim životom
  upute na slikama koje pomažu djeci da samostalno izvode pokuse
  slike materijala kako bi djeca mogla doznati više o njima: kako se zovu, čemu služe, kako se njima mogu koristiti.

  Izvođenje pokusa podržava razvoj koordinacije očiju s rukama, potiče razvoj govorno-jezičnih vještina kao i kognitvnih sposobnosti. Rješavanje problema u skupinama pomaže razvoju i jačanju društvenih kompetencija.

  Izvođenje pokusa u potpunosti je sigurno za djecu, uključuje upute sa slikama s pomoću kojih se pokusi lako i jednostavno izvode. Svi materijali imaju jasno označeno mjesto za pohranu u kutiji.

  Prednosti kompleta:
  • nije potreban poseban laboratorij jer se pokusi izvode u klasičnoj vrtićkoj prostoriji/igraonici
  • sadržana je sva potrebna oprema i pribor, jamstvo na opremu je dvije godine.


  Neki od pokusa koji se mogu izvesti:

  • biljke rastu iz sjemenki
  • biljke trebaju čist okoliš
  • različite biljke različito rastu
  • koji su dijelovi biljke
  • životinje žive posvuda
  • brojna bića ispod naših stopala
  • Zemlja čuva vodu za nas
  • vjetar i vrijeme su važni
  • priroda je kružni proces.