• Big cover

  Pokusi s polugom, koloturom i magnetom


  • Cijena: 1.817,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 1.453,60 kn
  • Iznos PDV-a: 363,40 kn

  ISBN:

  • 19363
  • oprema
 •     Poluga, kolotur i magnet – nešto se tu pomiče! Komplet se bavi silama koje djeca susreću u svakodnevnom životu. Iznenadit će ih gdje se sve krije poluga i okreće kolotur. Učinci magnetne sile posebno su privlačni za djecu.

  S pomoću priloženih materijala djeca mogu otkriti sile vezane uz polugu, kolotur i magnete. Uzbudljivi pokusi bazirani na općeobrazovnim sadržajima omogućit će djeci da istražuju pojave iz okoline, te će im potaknuti zanimanje za prirodne i tehničke znanosti.


  Zašto preporučujemo Cornelsen experimenta komplet?

  Komplet za izvođenje pokusa sadrži:
  priručnik u kojem su svi pokusi pažljivo i jednostavno objašnjeni povezujući ih sa svakodnevnim životom
  upute na slikama koje pomažu djeci da samostalno izvode pokuse
  slike materijala kako bi djeca mogla doznati više o njima: kako se zovu, čemu služe, kako se njima mogu koristiti.

  Izvođenje pokusa podržava razvoj koordinacije očiju s rukama, potiče razvoj govorno-jezičnih vještina kao i kognitvnih sposobnosti. Rješavanje problema u skupinama pomaže razvoju i jačanju društvenih kompetencija.

  Izvođenje pokusa u potpunosti je sigurno za djecu, uključuje upute sa slikama s pomoću kojih se pokusi lako i jednostavno izvode. Svi materijali imaju jasno označeno mjesto za pohranu u kutiji.

  Prednosti kompleta:
  • nije potreban poseban laboratorij jer se pokusi izvode u klasičnoj vrtićkoj prostoriji/igraonici
  • sadržana je sva potrebna oprema i pribor, jamstvo na opremu je dvije godine.


  Neki od pokusa koji se mogu izvesti:

  • sve ima težinu
  • na vagi
  • što je teže?
  • poluga pomaže
  • gore-dolje po pili
  • s koloturom je lakše
  • tko povlači kočnicu
  • želim ostati u ovom položaju
  • tko me to vuče
  • prilično rastezljivo
  • jak je taj magnet.