• Big cover

  Pokusi s elektricitetom


  • Cijena: 1.389,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 1.111,20 kn
  • Iznos PDV-a: 277,80 kn

  ISBN:

  • 19364
  • oprema
 •     Elektricitet – uistinu fascinantno! Elektricitet je vrlo važan i djeca ga susreću u svim područjima života. Kroz igru djeca će naučiti kako nastaje elektrostatski naboj i kakve učinke ima.

  Djeca će naučiti kako napraviti strujni krug i koji sve različiti spojevi postoje. Ispitat će različite materijale i otkriti koji su izolatori, a koji vodiči. Djeca će naučiti kako radi Morseov telegraf ili jednostavni alarmni sustav.


  Zašto preporučujemo Cornelsen experimenta komplet?

  Komplet za izvođenje pokusa sadrži:
  priručnik u kojem su svi pokusi pažljivo i jednostavno objašnjeni povezujući ih sa svakodnevnim životom
  upute na slikama koje pomažu djeci da samostalno izvode pokuse
  slike materijala kako bi djeca mogla doznati više o njima: kako se zovu, čemu služe, kako se njima mogu koristiti.

  Izvođenje pokusa podržava razvoj koordinacije očiju s rukama, potiče razvoj govorno-jezičnih vještina kao i kognitvnih sposobnosti. Rješavanje problema u skupinama pomaže razvoju i jačanju društvenih kompetencija.

  Izvođenje pokusa u potpunosti je sigurno za djecu, uključuje upute sa slikama s pomoću kojih se pokusi lako i jednostavno izvode. Svi materijali imaju jasno označeno mjesto za pohranu u kutiji.

  Prednosti kompleta:
  • nije potreban poseban laboratorij jer se pokusi izvode u klasičnoj vrtićkoj prostoriji/igraonici
  • sadržana je sva potrebna oprema i pribor, jamstvo na opremu je dvije godine.


  Neki od pokusa koji se mogu izvesti:

  • baloni priljepci
  • privlačne sile
  • elektrostatski naboj
  • uvijek u krugu – strujni krug s potrošačem
  • vodiči i izolatori
  • svi u redu – serijski spoj
  • paralelni spoj
  • slanje poruka Morseovim kodom s pomoću svjetla i zvonca.