• Big cover

  Energetska elektronika 1

  priručnik za 3. razred srednjih strukovnih škola


  • Cijena: 120,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 114,29 kn
  • Iznos PDV-a: 5,71 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-197-056-3

  • 12056
  • knjiga
  • 2019.
  • 172
  • meki
  • u boji
  • 20 × 24 cm
 • Uporaba priručnika u školama kao pomoćnog nastavnog sredstva odobrena je odlukom Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih od 18. siječnja 2019. Za ovaj priručnik Ministarstvu znanosti i obrazovanja predan je zahtjev za odobravanje korištenja udžbenika i uvrštavanje u katalog odobrenih udžbenika.


  Sadržaj priručnika pisan je prema okvirnom nastavnom planu i programu predmeta za zanimanje tehničar za elektroniku. Osim toga priručnik se može koristiti u svim onim školama čija naobrazba pripada elektrotehničkom strukovnom području.

  Nastavni sadržaj rađen je u skladu s dobi učenika i podijeljen na tri poglavlja:

  1. Uvod u energetsku elektroniku
  2. Komponente energetske elektronike
  3. Ispravljači

   

  Na kraju svakog poglavlja nalazi se sažetak i pitanja za ponavljanje. Sažetak poglavlja ima svrhu pomoći učenicima s poteškoćama u razumijevanju gradiva koje je obuhvaćeno tim poglavljem. Važne zakonitosti i jednadžbe popraćene su riješenim primjerima, a na kraju drugog i trećeg poglavlja nalaze se zadatci za ponavljanje i uvježbavanje nastavnog sadržaja, u svrhu kvalitetnijeg i lakšeg usvajanja nastavnih sadržaja.

  Nedostatak predznanja je najčešći uzrok poteškoća u razumijevanju gradiva iz područja elektrotehnike. Stoga su u pojedinim poglavljima opisani neki potrebni pojmovi, strukture i zakonitosti koji vrijede za poluvodičke elemente.