• Osnove elektrotehnike 1

  udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola
  (1. dio za dvogodišnje učenje)


  • Cijena: 140,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 133,33 kn
  • Iznos PDV-a: 6,67 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-197-307-6

  • 12307
  • knjiga
  • 2019.
  • 186
  • meki
  • u boji
  • 20 × 24 cm
  • 387 g
  • Artikl je u katalogu MZOSa
  Reg. broj iz kataloga MZOS-a Šifra iz kataloga MZOS-a
  6322 4125

 •    

  Pisano prema strukovnom kurikulu iz 2017. godine.


  Ovaj je udžbenik namijenjen za nastavni predmet Osnove elektrotehnike za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola u području elektrotehnike, za poučavanje u zanimanju tehničar za elektroniku. Udžbenik se može koristiti i u drugim zanimanjima u kojima se obrađuju sadržaji obrađeni u udžbeniku, u četverogodišnjim, kao i u trogodišnjim zanimanjima.

  Osnove elektrotehnike temeljni je predmet u obrazovanju svakog elektrotehničara, a kroz ovaj ćete se udžbenik upoznati s osnovnim električnim pojavama i njihovim zakonitostima. Sve daljnje spoznaje o elektrotehnici i njezinoj primjeni u području elektronike i energetike zasnivaju se na postavkama, pojmovima i definicijama osnova elektrotehnike.

  Udžbenik je koncipiran tako da se vizualno približe strogi i složeni znanstveni zahtjevi u opisivanju pojava i elementarnih matematičkih proračuna.

  Zbog složenog nastavnog sadržaja cjelokupno je nastavno gradivo u udžbeniku složeno u pet tematskih cjelina, a zatim je svaka cjelina podijeljena na manje podcjeline: uvod u elektrotehniku, napon, struja, otpor i snaga, krugovi istosmjerne struje, mreže istosmjerne struje, električni kapacitet i kondenzatori.

  Gradivo je popraćeno opisom pokusa, a riješeni primjeri služe za ilustraciju iznesenog gradiva. Čestim ukazivanjem na primjenu nastojalo se u što većoj mjeri uspostaviti vezu s praktičnom primjenom fizikalnih zakona i pojava. Pritom se koristilo mjerne jedinice Međunarodnog sustava mjernih jedinica, skraćeno SI.

  Udžbenik u cijelosti daje dobre osnove, ali omogućuje i daljnju nadogradnju znanja i vještina u području elektrotehnike.