• Višestruki integrali

  Matematička Analiza 2


  • Cijena: 53,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 50,48 kn
  • Iznos PDV-a: 2,52 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-197-545-2

  • 13545
  • knjiga
  • 2019.
  • 90
  • meki
  • u boji
  • 17 × 24 cm
 • Ova je knjiga rezultat rada većeg broja autora, djelatnika Zavoda za primijenjenu matematiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Ona obuhvaća gradivo kolegija Matematika 3 za studente smjera elektrotehnika (skraćeno Matematika 3E) koji se, prema programu FER-2, predaje u zimskom semestru druge godine studija.

  Na kolegiju Matematika 3E se tako, sukladno programu, obrađuju neke važne teme matematičke analize, i to: Fourierov red i integral, Laplaceova transformacija, višestruki integrali, te vektorska analiza. Upravo na taj način su i nastavni materijali podijeljeni u tri dijela.

  Prilikom pisanja knjige autorima je bila želja da uz dane teorijske osnove bude dan veliki broj odgovarajućih primjera, odnosno zadataka.