• Informatika 2, udžbenik

  za 2. razred gimnazija (2 ili 3 sata nastave tjedno)


  • Cijena: 130,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 123,81 kn
  • Iznos PDV-a: 6,19 kn

  ISBN:978-953-197-392-2

  • 12392
  • knjiga
  • 2020.
  • 240
  • meki
  • u boji
  • 20 × 24 cm
  • 433 g
  • Artikl je u katalogu MZOa
  Reg. broj iz kataloga MZO-a Šifra iz kataloga MZO-a
  6670 4439
 • Ovaj je udžbenik prvenstveno namijenjen učenicima koji pohađaju program prirodoslovno-matematičke gimnazije i prirodoslovne gimnazije, no prikladan je i za sve ostale gimnazijske programe i strukovne programe za drugu godinu učenja informatike. U obradi sadržaja nije potrebno pratiti redoslijed poglavlja kako je određeno udžbenikom. Prvo poglavlje uvodi učenika u projektni pristup rješavanju problema. U ostalim su poglavljima, uz zadatke za ponavljanje i vježbu, dani i prijedlozi projekata koji od učenika zahtijevaju istraživanje određene građe, pa i alata koji će koristiti za prikaz samog projekta. Projekti se mogu raditi individualno ili u timu. Pri timskom se radu svakako preporuča korištenje nekog od programskog alata za suradnju.

  Sadržaji vezani za usvajanje ishoda iz domene Računalno razmišljanje i programiranje prezentirani su programskim jezikom Python inačice 3.6 i više. Kako je jedan od temeljnih zahtjeva kod rješavanja svih problema, pa tako i problema iz područja računalnog razmišljanja, podjela problema u manje cjeline, programske se funkcije i moduli uvode na samom početku sadržaja vezanih za ovo područje.

  Uz sadržaje u tiskanom dijelu udžbenika učeniku su na raspolaganju i sadržaji u elektroničkom dijelu udžbenika. Tamo se nalaze rješenja zadataka, programski kodovi većih programa, sadržaji za proširenje znanja, dodatni digitalni materijali i ostalo.

     

  Elektroničkom dijelu udžbenika pristupa se na adresi ele-udzbenik.hr s pomoću koda koji se dobiva uz svaki kupljeni tiskani udžbenik. Pristupni kôd moguće je kupiti i pojedinačno ovdje.

  Na portalu za nastavnike Elematika postoji i nadogradnja ovim udžbenicima, namijenjena samo nastavnicima, a predstavlja integralni dio ukupne cjeline.

test
0