• Radioničke vježbe

  za 3. razred elektrotehničkih škola


  • Cijena: 104,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 99,05 kn
  • Iznos PDV-a: 4,95 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-197-356-4

  • 12356
  • knjiga
  • 2009.
  • 118
  • spiralni
  • boja
  • 21 × 29 cm
  • 350 g
  • Artikl je u katalogu MZOa
  Reg. broj iz kataloga MZO-a Šifra iz kataloga MZO-a
  2872 1920
 • Ova radna bilježnica namijenjena je učenicima i nastavnicima za izvođenje nastave Radioničkih vježbi u 3. razredu strukovnih škola za sljedeća zanimanja: tehničar za elektroniku, tehničar za radiokomunikacije, elektrotehničar (izborni blok A). U skladu s nastavnim planom i programom bilježnica je podijeljena na pet poglavlja: Organizacija rada u radionici za elektroniku, Tehnologija izrade tiskanih vodova, Izrada elektroničkih sklopova, Kontrola i održavanje sklopova, Kontrola i održavanje elektromehaničkih sklopova.

test