• Tehnička mehanika - Nauka o čvrstoći s vježbama, udžbenik

  za 2. razred tehničkih škola


  • Cijena: 100,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 95,24 kn
  • Iznos PDV-a: 4,76 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-197-377-9

  • 12377
  • knjiga
  • 2003.
  • 2005.
  • 2
  • 316
  • meki
  • crno-bijeli
  • 17 × 24 cm
  • 555 g
  • Artikl je u katalogu MZOa
  Reg. broj iz kataloga MZO-a Šifra iz kataloga MZO-a
  1238 1011
 • Udžbenik je izrađen prema nastavnom programu predmeta Tehnička mehanika za drugi razred tehničkih škola koje vrše izobrazbu za zanimanje strojarskog tehničara. Namijenjen je učenicima svih tehničkih profila koji izučavaju čvrstoću materijala u okviru tehničke mehanike. Da bi učenik lakše shvatio određene zakonitosti, nakon svake jedinice učenja izrađeni su primjeri karakteristični za to područje. Nakon toga slijede zadaci za vježbu različitih tipova i težine. Rješenja zadataka koji provjeravaju je li učenik shvatio osnovne zakonitosti obrađene jedinice, nalaze se na kraju knjige. Na taj način učenik može dobiti povratnu informaciju o uspješnosti svladanoga gradiva. Jedinice učenja su obrađene postupno i detaljno da bi učenicima bile što razumljivije. Uz to, širina gradiva povećala je opseg udžbenika. No, cilj je da se omogući nastavniku da u kreiranju izvedbenog nastavnog plana odabere ono što je za razred, grupu ili pojedinca primjereno.


  Pripadajući PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE u cijelosti možete preuzeti ovdje.

test
0