• Big cover

  Uvod u diskretnu matematiku

  Matematika 3


  • Cijena: 53,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 50,48 kn
  • Iznos PDV-a: 2,52 kn
  U košaricu

  ISBN:953-197-536-1

  • 13536
  • knjiga
  • 2006.
  • 2018.
  • 4.
  • 130
  • meki
  • crno-bijeli
  • 17 × 24 cm
  • 195 g
 • Nastava Matematike 3 na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu odvija se po Bolonjskom procesu. Predmet ima dvije varijante, jednu za studij računarstva, a drugu za studij elektrotehnike. Nastava je organizirana u tri ciklusa u trajanju od pet tjedana. Ova knjiga pokriva gradivo za treći ciklus računarskog smjera.

  Gradivu prethode:

  1. Fourierov red i integral, Laplaceova transformacija
  2. Uvod u teoriju grafova
  3. Uvod u diskretnu matematiku