• Big cover

  Specijalne funkcije

  Kompleksna analiza


  ISBN:978-953-197-550-1

  • 13550
  • knjiga
  • U pripremi
  • meki
  • crno-bijeli
  • 17 × 24 cm
 • Predmet Kompleksna analiza predaje se u nekom obliku na svakom tehničkom fakultetu. Ovaj je udžbenik pisan za studente diplomskog studija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, gdje se kolegij predaje u jednom semestru s opterećenjem od tri sata tjedno. Nastava se odvija u tri ciklusa, pa je udžbenik napisan u tri dijela. Uz teorijski dio, udžbenik obiluje rješenim primjerima i zadacima za vježbu. Ova knjiga pokriva gradivo trećeg ciklusa.

  Gradivu prethode:

  1. Funkcije kompleksne varijable
  2. Račun ostatka
  3. Specijalne funkcije