• Big cover

  EM 09: Zadaci iz Booleove algebre


  • Cijena: 52,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 49,52 kn
  • Iznos PDV-a: 2,48 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-197-101-0

  • 14101
  • knjiga
  • 1998.
  • 86
  • meki
  • crno-bijeli
  • 14 × 20,5 cm
  • 135 g
 • Već dulje vrijeme u našim srednjim školama program matematike ne sadrži elemente Booleove algebre. To se i osjeća. Ponekad vrlo značajno. Stoga je ova knjižica pokušaj da se ta praznina dijelom popuni. Treba istaći da je ovo uvod u neke dijelove matematičke logike, ali nipošto izvjesna slika matematičke logike. Poznato je koliko je nužna strogost u matematičkoj logici, pa stoga treba naročito pripomenuti da će u ovom prikazu dominirati pojednostavnjenje, koliko to bude moguće. Pretpostavka da će za većinu učenika ovo biti prvi susret s elementima apstraktne algebre, uvjetovala je način izlaganja gradiva. Nakon teorijskih sadržaja potpuno je riješen veći broj primjera koji ilustriraju primjenu tih sadržaja. Na kraju svakog od triju poglavlja (Algebra skupova, Uvod u matematičku logiku i Booleova algebra) navedeni su zadaci za vježbu. Prilikom sastavljanja zbirke zadaci su većinom prerađivani i dopunjavani, a određeni broj zadataka je originalan.