• Big cover

  MMB 3: Elementarna teorija brojeva


  • Cijena: 67,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 63,81 kn
  • Iznos PDV-a: 3,19 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-6098-13-2

  • 15013
  • knjiga
  • 1994.
  • 201
  • meki
  • crno-bijeli
  • 12 × 21 cm
  • 270 g
 • Ovu knjižicu ne treba shvatiti kao ozbiljan uvod u teoriju brojeva, već kao štivo namijenjeno učenicima viših razreda osnovne škole i nižih razreda srednje škole, tj. uzrastu od 13 do 17 godina. Stoga su u nju uključeni samo oni dijelovi teorije brojeva za čije razumijevanje nije potrebno veće matematičko predznanje. Formulacije problema kojima se bavi ova knjiga toliko su jednostavne da ih mogu razumjeti i oni koji o matematici “nemaju pojma”, pa je to pogodno gradivo da i najmlađe zainteresira za tu granu matematike. Gradivo je razvrstano po temama. Nakon teorijskih sadržaja teme potpuno je riješen veći broj primjera koji ilustriraju primjenu tih sadržaja. Na kraju svake teme navedeni su zadaci za vježbu. Kod numeričkih zadataka u pravilu su navedeni i rezultati, a kod složenijih, teorijskih, dane su i upute. Na kraju knjižice navedeni su i programi za rješavanje pojedinih zadataka teorije brojeva.