• Osnove projektiranja električkih uređaja


  • Cijena: 99,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 94,29 kn
  • Iznos PDV-a: 4,71 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-197-665-7

  • 13665
  • knjiga
  • 2016.
  • 2020.
  • 3. izdanje
  • 218
  • meki
  • crnobijeli
  • 17 × 24 cm
 • Projektiranje proizvoda je najvažnija inženjerska djelatnost. Većina je ostalih inženjerskih djelatnosti dobrim dijelom određena projektantskim rješenjima. Zbog toga je važno, ne samo za one koji žele postati projektanti, nego i za ostale inženjere, upoznati se sa specifičnostima projektantske djelatnosti.

  U ovom je udžbeniku projektiranje proizvoda opisano na primjeru projektiranja električkih uređaja. Udžbenik se temelji na predavanjima autora iz istoimenog izbornog predmeta za studente specijalističkog studija elektrotehnike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Zbog općenitosti pristupa udžbenik će poslužiti i svim studentima viših godina sveučilišnih i veleučilišnih studija elektrotehnike koje zanima projektiranje, a i projektanti iz prakse naći će pokoji zanimljiv detalj.

  Udžbenik je podijeljen u dvije cjeline. U prvoj cjelini, koja se sastoji od pet poglavlja opisano je ono što je zajedničko projektiranju svih električkih uređaja: od načela projektiranja, opisa projektantske metode preko smjernica za projektiranje i provedbe proračuna do projektantskih zabluda. Sve su tvrdnje potkrijepljene jednostavnim primjerima iz projektantske prakse.

  Drugu cjelinu čine dodatci – četiri međusobno nepovezane teme – nedovoljno obrađene u stručnoj literaturi, a važne ne samo za projektante, nego i za sve elektroinženjere, neovisno o tome čime se bave. U prvom su dodatku opisane neke tipične zablude u elektrotehnici na primjerima iz osnova elektrotehnike, u drugom je opisan novi pristup elektrotehničkoj regulativi u Europskoj uniji, u trećem su opisane osnovne značajke stila pisanja tehničke dokumentacije kao i načela odabira stručnih naziva, dok je u četvrtom dodatku opisana prirodoznanstvena metoda i dana usporedba prirodoznanstvene i inženjerske djelatnosti.

test