• Matematika 2, udžbenik sa zbirkom zadataka

  za 2. razred trgovačkih škola


  • Cijena: 139,65 kn

  • Cijena bez PDV-a: 133,00 kn
  • Iznos PDV-a: 6,65 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-250-210-7

  • 52210
  • knjiga
  • 2018.
  • 4.
  • 156
  • meki
  • u boji
  • 21 × 28 cm
  • Artikl je u katalogu MZOa
  Reg. broj iz kataloga MZO-a Šifra iz kataloga MZO-a
  4941 3202
 • Ovaj udžbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred trgovačkih škola izrađen je prema nastavnom planu i programu i prema zahtjevima NOK-a.

  Matematički sadržaji u udžbeniku su povezani sa sadržajima iz drugih nastavnih predmeta, kao i s problemima iz svakodnevnog života. Povezanost sadržaja i ključnih pojmova te problema iz svakodnevnog života sa sadržajem matematike omogućuje bolje razumijevanje gradiva, trajnost znanja te pokazuje zašto se uči matematika.

  Učenik iz ovog udžbenika može samostalno učiti. Jasnoća, preglednost i privlačnost te usklađenost sadržaja s obzirom na dob učenika obilježje je ove knjige.

  Svako poglavlje udžbenika započinje motivacijskom i uvodnom stranicom. Njihova je funkcija zornim ilustracijama i povijesnim podatcima osvijestiti razloge učenja gradiva koje slijedi.

  Nakon obrade svake teme slijedi izbor zadataka za vježbu, a nakon obrađene cjeline slijedi izbor zadataka u kojima se očekuje odgovor na pitanje, zadataka u kojima treba procijeniti rješenje te primijenjenih zadataka matematičkog modeliranja i rješavanja problema. Na kraju svakog poglavlja nalaze se rješenja zadanih zadataka.

  Rješavajući zadatke, dobit će se pregled gradiva koje se učio, a koje će se moći povezati sa sadržajima obrađenim u drugim predmetima te sa situacijama stvarnog života i trgovačke struke.

test
0