• Radioničke vježbe

  Dnevnik rada s praktičnim i teoretskim uputama za 1. razred srednjih elektrotehničkih škola


  • Cijena: 139,65 kn

  • Cijena bez PDV-a: 133,00 kn
  • Iznos PDV-a: 6,65 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-250-092-9

  • 52092
  • knjiga
  • 2009.
  • 2018.
  • 3.
  • 160
  • meki
  • dvobojni
  • 21 × 29,7 cm
  • Artikl je u katalogu MZOa
  Reg. broj iz kataloga MZO-a Šifra iz kataloga MZO-a
  2194 1353
 • Ovaj dnevnik rada namijenjen je učenicima 1. razreda četverogodišnjih srednjih elektrotehničkih škola za zanimanja: elektrotehničar, tehničar za elektroenergetiku, tehničar za elektrostrojarstvo, tehničar za elektroniku, tehničar za radiokomunikacije, tehničar za procesnu tehniku, tehničar za telekomunikacije, tehničar za računarsvo i tehničar za mehatroniku koja u nastavnom planu i programu imaju nastavni predmet radioničke vježbe.

  Radioničke vježbe imaju cilj omogućiti učenicima upoznavanje pravilnih radnih postupaka i stjecanje znanja, vještina i navika iz područja organizacije rada, zaštite na radu, mjerenja, obrade materijala (ručne i mehaniziranim alatima), spajanja materijala, zaštita od korozije. Radioničke vježbe su predmet isključivo praktične naravi, ali svakom praktičnom radu trebaju prethoditi potrebna teorijska tehničkotehnološka objašnjenja. Prema raspoloživim sredstvima voditelji nastave odabiru materijal i određuju parametre obrade za vježbu.

  Posebnu pažnju treba posvetiti sadržajima zaštite pri radu, koji su dani kao posebna cjelina na početku rada u radionici. Na njih se treba vraćati pri svakoj konkretnoj vrsti posla i operacije u kojoj se javlja potrebna mjera zaštite. Svaka vježba ima naziv cjeline, cilj, potrebna znanja i radne navike koje se stječu uvježbavanjem na praktičnoj nastavi. Tehničko-tehnološka dokumentacija vježbe u dnevniku rada obuhvaća pripremne radove, potrebni materijal, sredstva za rad, način izrade, propise, zaštitne mjere i ekološke zahtjeve. Tehničko-tehnološka dokumentacija je oblikovana od pet bitnih dijelova: pripreme rada, plana vježbe, izvedbe vježbe s dodatnim uputama, osvrta učenika na vježbu i kontrole i ocjene rezultata rada, što je dodatno objašnjeno u cjelini Planiranje i priprema rada.

  S obzirom da je nastavni plan i program za praktičnu nastavu isti za sva zanimanja u području elektrotehnike, predložene su vježbe za praktičnu nastavu. Vježbe su razvrstane po poglavljima, a prate plan i program koji propisuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH.

test