• Big cover

  Digitalna elektronika, udžbenik

  za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola u području elektrotehnike


  • Cijena: 139,65 kn

  • Cijena bez PDV-a: 133,00 kn
  • Iznos PDV-a: 6,65 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-250-149-0

  • 52149
  • knjiga
  • 2014.
  • 3
  • 202
  • meki
  • u boji
  • 20 × 24 cm
  • Artikl je u katalogu MZOSa
  Reg. broj iz kataloga MZOS-a Šifra iz kataloga MZOS-a
  4010 2362
 • Udžbenik "Digitalna elektronika" prati nastavni plan i program istoimenog predmeta u trećem razredu četverogodišnjih strukovnih škola za poučavanje u sljedećim zanimanjima: tehničar za računalstvo, tehničar za elektroniku, tehničar za radiokomunikacije, tehničar za procesnu tehniku, tehničar za telekomunikacije, elektrotehničar i elektroničar.

  Osim toga, udžbenik je moguće koristiti u izbornoj nastavi iz digitalne elektronike, kao i u drugim predmetima u kojima se obrađuju sadržaji obuhvaćeni ovim udžbenikom. Zbog opsežnog i složenog sadržaja iz nastavnog plana i programa, cjelokupno nastavno gradivo u udžbeniku podijeljeno je u devet tematskih cjelina, a svaka cjelina podijeljena je na manje cjeline. Težište je na razumijevanju rada sklopova i na praktičnoj primjeni znanja iz ovog područja elektronike. Za bolje razumijevanje gradiva ovog udžbenika, poželjno je povezivanje znanja iz drugih predmeta, prvenstveno elektroničkih sklopova, koji se također obrađuju u trećem razredu četverogodišnjih strukovnih škola. Udžbenik u cijelosti daje dobre osnove, ali omogućuje i daljnju nadogradnju znanja i vještina u području digitalne elektronike. Ovladavanje ovom tematikom nužno je za razumijevanje ostalih stručnih predmeta u četvrtom razredu strukovnih škola. Na kraju svake cjeline nalaze se pitanja za provjeru usvojenosti gradiva. S obzirom na to da je nastavni plan i program složen i opsežan, a broj sati predviđen za obradu gradiva ograničen, predlažemo da se neke cjeline obrade skraćeno.

  Komplet s udžbenikom čini radna bilježnica.