• Big cover

  Osnove tehničkih materijala, udžbenik

  za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)


  • Cijena: 73,50 kn

  • Cijena bez PDV-a: 70,00 kn
  • Iznos PDV-a: 3,50 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-250-056-1

  • 52056
  • knjiga
  • 2016.
  • 4
  • 108
  • meki
  • u boji
  • 20 × 24 cm
  • Artikl je u katalogu MZOSa
  Reg. broj iz kataloga MZOS-a Šifra iz kataloga MZOS-a
  1265 931
 • Udžbenik "Osnove tehničkih materijala" namijenjen je učenicima 1. razreda srednjih strukovnih škola. Napisan je prema odrednicama okvirnog nastavnog plana i programa za zanimanja strojarske struke, po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

  Cilj ovog udžbenika je usvajanje znanja iz područja tehničkih materijala, njihovih svojstava i primjene. Metodički i didaktički je tako koncipiran da postupno uvodi učenika u problematiku materijala i njihovog izbora, pritom koristeći njihove prethodne spoznaje iz fizike i kemije.

  Grafički opremljen i s dovoljno primjera iz prakse, može poslužiti i u samostalnom radu pri izučavanju područja tehničkih materijala. Daje dovoljno kvalitetnih informacija i na taj način omogućava lakši izbor odgovarajućeg materijala za rješavanje konkretnog problema iz prakse.

  Na pregledan način su u udžbeniku obrađene europske norme označavanja čelika i obojenih metala, što će učenicima omogućiti lakše razumijevanje i izbor materijala po normama koje su već dugo u uporabi, a u dosadašnjim udžbenicima nisu bile obrađene.

  Udžbenik je obogaćen informacijama o novim materijalima koji su proizvod suvremenih tehnologija, dosad korištenih u vojnoj, svemirskoj i tehnologiji Formule 1, a sad su već u širokoj komercijalnoj primjeni. To tzv. “inženjerstvo materijala” je revolucionarni iskorak u pronalaženju i primjeni novih materijala, obrađenih u ovom udžbeniku i prilagođenih učeničkom uzrastu.

  Na kraju svakog poglavlja su pitanja za provjeru znanja koja daju povratnu informaciju učenicima i nastavnicima o stupnju evaluiranosti prijeđenog gradiva.

  Za općenito upoznavanje problematike tehničkih materijala dovoljno je udžbenik informativno pročitati, ne proučavajući dublje svojstva i primjenu pojedinih materijala. Studiozan i temeljit pristup proučavanju tehničkih materijala, njihovih svojstava i primjene zahtijeva primjenu određenih sustava rada i metoda učenja kao što su: višestruko čitanje, podcrtavanje bitnog, bojanje važnijih dijelova gradiva i dr. Učenici koji žele više saznati o nekom materijalu ili grupi materijala, informacije mogu pronaći u literaturi višeg nivoa stručnosti ili na internetu.