• Big cover

  Fizika

  zbirka riješenih zadataka za prijamne ispite


  • Cijena: 86,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 81,90 kn
  • Iznos PDV-a: 4,10 kn

  ISBN:953-6098-67-5

  • 12067
  • knjiga
  • 1997.
  • 2008.
  • 2
  • 182
  • meki
  • crno-bijeli
  • 17 × 24 cm
  • 360 g
 • Ova knjiga namijenjena je prvenstveno učenicima koji se spremaju za prijamne ispite na tehničkim fakultetima i na PMF-u, ali može poslužiti i u redovnoj nastavi kao dopuna postojećim zbirkama zadataka. Svako se poglavlje sastoji od triju dijelova: uvodnog dijela s pregledom pojmova i formula, 10 izabranih primjera s detaljno riješenim zadacima i 10 testova u obliku u kojem dolaze na prijamnim ispitima, s rješenjima na kraju knjige. Na kraju zbirke dodana su još tri testa sa po 16 zadataka, koliko dolazi na prijamnim ispitima, također s rješenjima. Potrebno je naravno pokušati najprije samostalno riješiti zadatak pa ga tek onda usporediti s rješenjem u knjizi. Pretpostavlja se prosječno srednjoškolsko znanje fizike i matematike koje se ovom knjigom može usavršiti i nadopuniti. Izrađeni primjeri i rješenja testova trebaju učeniku dati ideje kako rješavati slične zadatke, a također pomoći pri učenju fizike na fakultetu.