• Praktična nastava

  Mapa za praktičnu nastavu, pedagoška dokumentacija i pisana priprema za trogodišnje strukovne škole u području strojarstva - JMO


  • Akcija -70%!
   Akcija se odnosi samo na proizvode kupljene putem Interneta!
  • Osnovna cijena: 84,00 kn
   • Snižena cijena: 25,20 kn

   • Cijena bez PDV-a: 24,00 kn
   • Iznos PDV-a: 1,20 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-250-097-4

  • 52097
  • knjiga
  • 2009.
  • 200
  • meki
  • dvobojni
  • 21 × 29,7 cm
 • Mapa za praktičnu nastavu osnovna je dokumentacija za svakoga učenika u JMO. Ona sadržava pedagošku dokumentaciju i obrasce za pisane vježbe. Obveza učenika u jedinstvenome modelu obrazovanja su uredno vođenje mape i čuvanje cjelokupne dokumentacije (podaci o učeniku, podaci u školi i obrtu, evidencija nazočnosti, liste za vrednovanje i ocjenjivanje, pisana priprema vježbi, zapisnici o ispitima i međuispitima). Na kraju školovanja uredno popunjenu i kompletiranu mapu učenik prilaže (kao jedan od uvjeta) pri prijavi pomoćničkog ispita. Kako bi učenik što lakše i točnije usvojio vještine i razvio potrebne kompetencije u svom zanimanju, izrazitu ulogu ima pisana priprema za vježbu (fina raščlamba vježbi) gdje se trebaju detaljno razraditi sve operacije i postupci, odgovarajući na pitanja: ŠTO?, KAKO? i ZAŠTO?. Ova mapa je koncipirana tako da prati Dnevnik rada s praktičnim i teoretskim uputama za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola u području strojarstva, autorice Kristine Kekelj.

  Za prvu godinu obrazovanja obrasci za pisanu pripremu uključeni su u navedeni Dnevnik rada te bi logičan slijed bilo korištenje ove Mape za nastavak školovanja do polaganja pomoćničkog ispita.

  Dnevnik rada s praktičnim i teoretskim uputama učeniku daju potrebne tehničke i tehnološke informacije potrebne za izradu pisane pripreme te usmjeravaju i osposobljavaju učenika da u drugoj i trećoj godini obrazovanja na osnovi stečenih znanja i demonstracije, objašnjavanja od strane nastavnika, odnosno majstorastručnog učitelja, te korištenja stručne literature sam izradi pisanu pripremu za vježbe.

  Iz svega navedenog vidljivo je da se Dnevnik rada i Mapa međusobno prožimaju i nadopunjuju, čineći smislenu cjelinu potrebnu da učenik u JMO što bolje i lakše razvija potrebne kompetencije u svom zanimanju.  Dnevnik rada je u obliku lijepljenog knjižnog bloka, bez mape za ulaganje!

test