• Big cover

  Osnove prirodnih znanosti

  Komplet za školske pokuse za uzrast 8 - 14 godina


  • Cijena: 3.741,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 2.992,80 kn
  • Iznos PDV-a: 748,20 kn

  ISBN:

  • 19252
  • oprema
 •     Koristeći se priborom koji ovaj komplet sadržava učenici mogu jednostavno izvesti čak 101 pokus u običnoj učionici. Za postavljanje pokusa nije potrebna dodatna oprema osim vode.


  Sadržava višenamjenski pribor: balon s konopcem, posudice, baterije s držačem, kablove, vagu s polugom, tikvicu, karticu za kompas, bakrenu žicu, vrpcu, dinamometar, epruvete, potporne šipke, plamenik, lučice i šibice, magnetski štapić i igle, koloture, gumenu tkaninu, gumene čepove, automobilčić, kolica, glazbenu kutiju, zvučnu vilicu, termometar, komplet utega...


  Omogućuje izvođenje pokusa iz osam područja:

  sila i energija – 22 pokusa: što je sila; sila i protusila; kako sila utječe na kretanje, može li se energija pohraniti; energija iz hidroelektrana; solarna peć...
  voda – 12 pokusa: je li voda tijelo; može li voda istisnuti zrak; može li voda stajati ukoso...
  električna struja – 8 pokusa: jednostavni strujni krug; lampice u paralelnom spoju; lampice u serijskom spoju; dobri i loši vodiči; može li struja teći kroz vodu...
  magneti – 9 pokusa: magneti imaju silu; jesu li svi materijali magnetični; sudar dvaju magneta; kako se magnet proizvodi; probojna sila...
  zrak i zvuk – 16 pokusa: je li zrak tijelo; zrak je elastično tijelo; kako radi podvodno zvono; plutajuća voda; može li se zvuk širiti iza ugla...
  svjetlost – 14 pokusa: kako nastaje svjetlost; kako upravljati svjetlošću; može li se svjetlost progutati; kako svjetlost može slomiti štap...
  toplina – 12 pokusa: vodeni termometar; kako od vode napraviti paru i od pare vodu; kada se materijal topi; kako napraviti pitku vodu od morske vode...
  svijet biljaka – 8 pokusa: kako biljke piju; biljke trebaju svjetlost; kada se biljke znoje na suncu; biljke pročišćavaju zrak; biljke proizvode kisik...