• Big cover

  Mini-komplet Širenje valova

  Komplet za školske pokuse za uzrast 8 - 14 godina


  • Cijena: 478,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 382,40 kn
  • Iznos PDV-a: 95,60 kn

  ISBN:

  • 19256
  • oprema
 •     Ovaj komplet pomaže učenicima razumijeti sve bitno iz područja širenja valova.


  Iskustvo je pokazalo da je izrazito važno da školska djeca razvijaju zanimanje za znanost u ranoj dobi, čime ujedno razvijaju temelje i motivaciju za svoje buduće obrazovanje. Za izvođenje pokusa nije potrebna dodatna oprema, sve je u kompletu, niti poseban laboratorij jer se mogu pokusi mogu izvoditi u klasičnoj učionici.


  Sadržava višenamjenski pribor, uključujući glazbenu kutiju, zvučnu vilicu, epruvetu, zvučnu pločicu, napinjač žice, gumene kolutove, opružne trake i ušne cijevi s pomoću kojih se može izvesti 8 osnovnih pokusa iz područja akustike.


  Omogućuje izvođenje sljedećih pokusa:

  • što je zvuk
  • možemo li vidjeti zvučne valove
  • zvučni valovi vrše tlak
  • kako se šire zvučni valovi
  • kako se prenose zvučni valovi
  • visoki i niski tonovi
  • zvuk zraka
  • zvučne metalne pločice (ksilofon).