• Big cover

  Elektricitet i magnetizam u svakodnevnom životu

  Komplet za školske pokuse za uzrast 11 - 14 godina


  • Cijena: 3.589,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 2.871,20 kn
  • Iznos PDV-a: 717,80 kn

  ISBN:

  • 19267
  • oprema
 •     Komplet sadržava opremu za izvođenje jednostavnih pokusa iz područja električne struje i magnetizma. Težište jednostavnih pokusa je na proučavanju protoka električne struje i jednostavnim električnim krugovima, a naprednijih na proučavanju učinaka električne struje.


  Sadržava: plastičnu ploču, komplet kuglica od stiropora, univerzalnu utičnicu, štapiće i krpice za trenje, magnetnu iglu s držačem i postoljem za okretanje, privjesak od bazgove srčike, mosni utikač, prekidač, žarulju i kućište, tinjalicu, komplet baterija, krokodilske stezaljke s utikačem, plastičnu čašu, bakrenu žicu, žicu za žarenje, kablove, uzorke materijala, sitni materijal, motor s konopcem, električno zvono, magnetne štapiće, kolica, epruvetu, željezne žice, kompase i rozete.


  Omogućuje izvođenje sljedeća 23 pokusa:

  – električna struja:
  • električni naboji
  • djelovanje električnih naboja
  • sile među električnim nabojima
  • dokazivanje električnih naboja
  • električni strujni krug
  • otvaranje i zatvaranje strujnog kruga
  • magnetsko djelovanje električne struje
  • električna vodljivost čvrstih tvari
  • električna vodljivost tekućina
  • spajanje izvora napona
  • paralelni spoj žarulja
  • serijski spoj žarulja
  • toplinsko djelovanje električne struje
  • načelo rada elelektričnog zvona
  • načelo rada elektromotora
  – magnetizam:
  • magnetsko djelovanje na tvari
  • provođenje magnetskog djelovanja
  • djelovanje sila među magnetima
  • lebdenje magneta
  • magnetiziranje željezne žice
  • dijeljenje magneta
  • dokaz magnetskog polja
  • model kompasa.