• Demonstracijski komplet Fizika

  Komplet za školske pokuse


  • Cijena: 21.824,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 17.459,20 kn
  • Iznos PDV-a: 4.364,80 kn

  ISBN:

  • 19268
  • oprema
 •     Uspješnost satova fizike bitno uvjetuje izvođenje pokusa. Čak i ako u svojoj školi nemate poseban kabinet za fiziku, ne biste smjeli izostaviti taj dio nastave. Ovaj se prijenosni demonstracijski komplet sastoji od dviju trajnih plastičnih kutija koje sadrže svu opremu i materijale potrebne za izvođenje 74 najvažnija pokusa koji predstavljaju osnovu fizike.


  Stabilan i univerzalan dizajn dijelova osigurava njihovu dugotrajnost i omogućuje sigurno izvođenje pokusa. Osnova svih pokusa je aluminijska tračnica na koju se postavljaju pomični nosači, te se pokusi mogu postaviti vrlo brzo i sigurno. Kako bi se postigla značajna ušteda u cijeni, za izvođenje brojnih pokusa koriste se zajednički dijelovi.

  Za pokuse nije potrebna nikakva dodatna oprema i mogu se izvoditi bilo gdje, čak i na otvorenom, i gotovo u svim klimatskim uvjetima. Jedino se u pokusima iz područja kinematike koristi uređaj za mjerenje vremena (predlažemo digitalnu štopericu), a iz područja elektrotehnike i optike transformator (predlažemo transformator s ispravljačem, 2 do 12 V/5 A).

  Priložen je i ilustrirani priručnik za nastavnike koji opisuje izvođenje osnovnih demonstracija.


  Komplet omogućuje izvođenje sljedećih pokusa:

  •  mjerenje duljine
  •  mjerenje obujma
  •  tlak
  •  težina
  •  slaganje sila
  •  nepomična kolotura
  •  pomična kolotura
  •  dvokraka poluga
  •  vaga
  •  kosina
  •  jednoliko gibanje
  •  jednoliko ubrzano gibanje
  •  elastična energija
  •  prijenos energije
  •  prijenos energije kod sudara dvaju tijela
  •  spojene posude
  •  tlak u tekućinama
  •  hidraulički tlak
  •  hidrostatski tlak prema gore
  •  Kartezijev ronilac
  •  načelo usisne pumpe
  •  površinska napetost
  •  promjena obujma plinova
  •  tlak i obujam plinova
  •  nadtlak i podtlak
  •  model termometra
  •  vrenje vode
  •  vrenje pri podtlaku
  •  taljenje i očvršćivanje
  •  prijenos topline strujanjem (konvekcija)
  •  vođenje topline (kondukcija)
  •  prikaz energije pare
  •  položaj slike predmeta u ravnom zrcalu
  •  širenje svjetlosti
  •  refleksija svjetlosti na ravnom zrcalu
  •  lom svjetlosti
  •  konvergentna leća
  •  načelo camere obscure
  •  elektriziranje tijela trljanjem
  •  električni naboj
  •  galvanski članak
  •  akumulator
  •  galvaniziranje
  •  toplinsko djelovanje električne struje
  •  elektromagnet
  •  strujni krug sa sklopkom
  •  serijski spoj
  •  paralelni spoj
  •  mjerenje jakosti struje
  •  mjerenje napona
  •  Ohmov zakon
  •  struja u serijskom spoju
  •  struja u paralelnom spoju
  •  mjerenje jakosti struje pri pretvorbi električne energije u toplinsku
  •  magnetsko polje električne struje
  •  magnetsko polje ravnog vodiča
  •  magnetsko polje zavojnice
  •  načelo rada elektromotora
  •  djelovanje magnetske sile na vodič kojim teče struja (Amperova sila)
  •  otklon zavojnice kojom prolazi električna struja u magnetskom polju
  •  samoindukcija
  •  elektromagnetska indukcija
  •  transformator.

test