• Elementarna fizika

  Komplet za školske pokuse za uzrast 13 - 18 godina


  • Cijena: 6.197,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 4.957,60 kn
  • Iznos PDV-a: 1.239,40 kn

  ISBN:

  • 19269
  • oprema
 •     Opremom iz ovog kompleta moguće je izvesti 96 laganih i jednostavnih pokusa u svrhu shvaćanja djelovanja fizikalnih zakonitosti i preciznog mjerenja fizikalnih veličina.


  Odabir pojedinih trajnih dijelova u kompletu je rađen tako da budu jednostavni i višestruko primjenjivi. Jamac uspješnim demonstracijama je ilustrirani priručnik koji jasno opisuje izvođenje pojedinih pokusa. Za pokuse nisu potrebni nikakvi dodatni materijali i oprema, stoga se mogu izvoditi i izvan laboratorija ili učionice.


  Sadržava višenamjenski pribor, uključujući tračnice s postoljem, vagu s polugom, posudicu, držač za posudicu, komplet utega, dinamometar, koloture, kolica, plastični propeler, staklene posudice, tikvice, šprice, glazbenu kutiju, zvučnu iglu, leće, zrcala, prizmu, optičku lampu, prekidač, postolje lampe i žaruljice, magnet i drugo.


  U kompletu se nalaze dijelovi za izvođenje mnogobrojnih pokusa iz sljedećih nastavnih područja:

  mehanika krutih tijela – 17 pokusa: mjerenje obujma; tlak; tromost; trenje; poluga s jednim krakom i dvokraka poluga; dinamometar; vaga; kosina....
  mehanika kapljevina – 11 pokusa: razina vode; spojene posude; površinska napetost; tlak u tekućinama; uzgon...
  mehanika plinova – 10 pokusa: zrak je tijelo; promjena obujma plinova; zagrijavanje i hlađenje; nadtlak i podtlak...
  topline – 9 pokusa: model termometra; isparavanje i kondenzacija; taljenje i očvršćivanje; vođenje topline...
  zvuk – 5 pokusa: nastajanje zvuka; zvučni valovi; visoki i niski tonovi...
  optika – 16 pokusa: širenje svjetlosti; geometrijska sjena predmeta; refleksija svjetlosti na ravnom zrcalu; lom svjetlosti; funkcija oka; model fotoaparata; model astronomskog teleskopa...
  magnetizam – 8 pokusa: magnetski materijali; magnetsko polje; sila između dvaju magenta...
  struja – 20 pokusa: elektriziranje tijela trljanjem; električni naboj; model elektroskopa; Faradayev kavez; električni krugovi; vodiči i izolatori; električni otpor; toplinski i magnetski učinak električne struje; paralelni i serijski spoj; načelo rada telefona; model električnog zvona; model elektromotora...


test