• Big cover

  Mehanika krutih tijela, kapljevina i plinova

  Komplet za školske pokuse za uzrast 13 - 18 godina


  • Cijena: 4.090,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 3.272,00 kn
  • Iznos PDV-a: 818,00 kn

  ISBN:

  • 19270
  • oprema
 •     Komplet sadrži materijale i uređaje koji su neophodni za ispitivanje osnovnih zakona krutih tijela, kapljevina i plinova.


  U dvjema plastičnim kutijama s prozirnim poklopcima, svaka je kutija veličine 312 × 427 × 75 mm, nalaze se: tračnica, hvataljke, šipka, dvostruki držači, S-kuke, dinamometar (1 N), uteg (10 g), pločasti utezi, utezi s kukom, komplet utega, stezaljke, lisna opruga, pužna opruga (150 mm/10 N), ručna poluga, baždarene posude, kolotura, uže, metalni cilindar, ploča zračnog jastuka, plastična čaša (250 ml), plastična boca, plastična štrcaljka (10 ml), usisna tikvica s poklopcem, par ventilnih kuglica, lijevak, cijevi, cijev manometra, gumeni zaustavljači, menzura, epruvete, bojilo, Kartezijev ronilac i drugo.


  U kompletu se nalaze dijelovi za izvođenje mnogobrojnih pokusa iz sljedećih nastavnih područja:

  Mehanika krutih tijela – 22 pokusa o silama i njihovim učincima, principima poluge, ravnoteži, koloturama, tromosti, trenju, prednosti kosine i drugome:

  • obujam tijela, gustoća tijela
  • širenje – Hookeov zakon
  • dinamometar
  • napetost tijela, savijanje tijela
  • napetost lisne opruge
  • sudar
  • međudjelovanje sile
  • središte gravitacije – os simetrije
  • ravnoteža
  • stabilnost
  • tromost
  • trenje
  • jednokračna / dvokračna poluga
  • polužna vaga
  • ljuljačka
  • fiksna kolotura, pokretna kolotura
  • fiksna i pokretna kolotura – koloturni blok
  • učinkovitost
  • kosina.

  Mehanika kapljevina – 15 pokusa o svojstvima i ponašanju tekućina s otvorenom površinom, pri djelovanju tlaka i sila, te tehničkim primjenama:

  • tekućina s otvorenom površinom
  • spojene posude
  • izravnavanje razina tekućina
  • prijenos tlaka u tekućini
  • Kartezijev ronilac
  • pravila U-cijevi manometra
  • hidrostatski tlak
  • sila i usisna crpka
  • kapilarnost
  • adhezija
  • površinska napetost
  • potisak u tekućinama
  • hidrometar
  • plutanje i tonjenje  
  • iskorištavanje snage vode.

  Mehanika plinova – 12 pokusa o povezanosti tlaka, temperature i obujma, te načelu termičkog motora:

  • zrak kao tijelo
  • kompresija i ekspanzija
  • učinci atmosferskog tlaka
  • visoki i niski tlak
  • vakuum
  • manometar
  • model boce za ispiranje
  • pravilo ronilačkog zvona
  • efekt sile plinova (3 pokusa)
  • načelo termičkog motora.