• Big cover

  Mehanika za magnetnu ploču

  Demonstracijski komplet za školske pokuse


  • Cijena: 5.900,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 4.720,00 kn
  • Iznos PDV-a: 1.180,00 kn

  ISBN:

  • 19272
  • oprema
 •     Oprema iz ovog kompleta omogućava demonstraciju osnovnih zakona mehanike i jednostavnih mehanizama kao što je kolotura, koloturni blok, poluge i kosina isključivo na magnetnoj ploči.


  Sadržava višenamjenski pribor, uključujući koloturu, koloturni blok, komplet valjaka, magnete, štapne osovine, kosinu s magnetskom podlogom, polugu s osloncem i pokazivačem, par skalnih ploča, mjernu ljestvica na štapu, torzijski disk, okretne dinamometre 2 N i 5 N, spiralnu oprugu od 150 mm, ravnalo s magnetskom podlogom i dva prilagodljiva pokazivača, komplet utega s prorezom (300 g), komplet utega s kukom (50 g), konac.


  Komplet omogućuje izvođenje sljedećih pokusa:

  • masa i težina
  • Hookeov zakon
  • sila i protusila
  • slaganje i rastavljanje sila
  • kosina
  • određivanje težišta
  • jednokraka i dvokraka poluga
  • okretni moment
  • ravnoteža na poluzi
  • nepomična i pomična kolotura
  • koloturni blok.

  Ako je potrebno, za izvođenje pokusa dodatno nudimo metalnu ploču sa stativom.