• Big cover

  Dinamika s Log Qt uređajem

  Demonstracijski komplet za školske pokuse


  • Cijena: 8.913,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 7.130,40 kn
  • Iznos PDV-a: 1.782,60 kn

  ISBN:

  • 19273
  • oprema
 •     Komplet sadržava pribor za ispitivanje osnovnih zakonitosti gibanja i titranja. U kompletu se nalaze suvremeni mjerač s memorijom CorEx Log Qt i svjetlosna vrata. Nastavnik može izvoditi pokuse na uobičajeni način, neovisno o izvoru struje, a pohranjene vrijednosti mogu se naknadno analizirati na računalu. Mjerač se može koristiti i kao sučelje za pohranu rezultata mjerenja na računalu.


  U kompletu se nalazi: CorEx Log Qt digitalni mjerač sa USB kablom, dva senzorska priključna kabla, CorEx Sensing Science Software, adapter, svjetlosna vrata, priručnik za uporabu za CorEx Log Qt i softver, tračnica (1 m), nosači, stativi, kolica s pogonom, komplet utega, opruge, tipkalo, demonstracijski uređaj.


  Komplet omogućuje izvođenje sljedećih pokusa:

  • jednoliko pravocrtno gibanje
  • brzina
  • trenutačna brzina
  • ubrzanje
  • horizontalni hitac
  • kosi hitac
  • slobodni pad
  • centralni elastični sudar
  • centralni nelastični sudar
  • elastični udarac na stijenki
  • akcija i reakcija
  • harmonijski oscilator
  • oscilator s njihalom
  • oscilator s lisnom oprugom
  • spajanje opružnih oscilatora
  • prigušeno titranje
  • prisilno titranje.