• Big cover

  Dinamika

  Komplet za školske pokuse za uzrast 13 - 18 godina


  • Cijena: 8.785,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 7.028,00 kn
  • Iznos PDV-a: 1.757,00 kn

  ISBN:

  • 19274
  • oprema
 •     Komplet sadržava pribor za ispitivanje osnovnih zakonitosti gibanja i titranja. U kompletu se nalaze CorEx V-Log uređaj za mjerenje vremena, brzine, ubrzanja i perioda titranja, te svjetlosna vrata. Učenici mogu izvoditi pokuse na uobičajeni način, neovisno o izvoru struje, a pohranjene vrijednosti mogu se naknadno analizirati na računalu. Mjerač se može koristiti i kao sučelje za pohranu rezultata mjerenja na računalu. Mjerenja se bilježe s pomoću točnih i preciznih svjetlosnih vratiju čija LCD dioda daje neprekinutu zraku svjetlosti.


  U trajnoj plastičnoj kutiji, veličine 312 × 427 × 75 mm, nalaze se: CorEx Log-V digitalni mjerač s USB kablom, dva senzorska priključna kabla, adapter, svjetlosna vrata, priručnik za uporabu za CorEx Log-V i softver, tračnica (1 m), nosači, stativi, komplet utega, opruge, tipkalo.


  Komplet omogućuje izvođenje sljedećih pokusa:

  • pravocrtno gibanje
  • bilježenje i objašnjavanje dijagrama put-vrijeme i brzina-vrijeme
  • slobodni pad
  • mjerenje gravitacijskog ubrzanja
  • potencijalna i kinetička energija
  • vodoravni i kosi hitac
  • centralni elastični sudar
  • centralni nelastični sudar
  • elastični udarac na stijenki
  • elastični udarac
  • količina gibanja
  • akcija i reakcija
  • harmonijski oscilator
  • oscilator s njihalom
  • prigušeno titranje
  • prisilno titranje.

  Dodatno nudimo kolica s pogonom za izvođenje sljedećih pokusa:
  • jednoliko pravocrtno gibanje
  • brzina
  • trenutačna brzina.