• Big cover

  Jednostavni strujni krugovi

  Komplet za školske pokuse za uzrast 11 - 18 godina


  • Cijena: 2.501,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 2.000,80 kn
  • Iznos PDV-a: 500,20 kn

  ISBN:

  • 19280
  • oprema
 •     Komplet sadržava opremu za upoznavanje s jednostavnim strujnim krugovima, te s električnim vodičima i izolatorima.


  Plastične utičnice imaju magnetsku podlogu, a s gornje je strane nacrtan simbol. Mogu se spajati vodoravno, na stolu, i okomito, na magnetnoj ploči.

  Električni sastavni dijelovi postavljeni su s otvorene donje strane i nisu vidljivi odozgo. Sva kućišta imaju 4-mm utičnice. Kućište, koje je izvor struje, opremljeno je držačem baterija za dvije (AA) baterije i utičnicom za niske napone, koja omogućuje priključivanje adaptera.


  Sadržava kućišta za sastavljanje (izvor struje, žarulja) dimenzija 120 × 90 × 23 mm, prekidač, kontrolnu sklopku, uzorke materijala (aluminija, željeza, stakla, gume, drva, porculana, bakra, nikla, kartona, vune, ugljena, pjenaste gume, cinka i plastike), kablove, žarulje i baterije.


  Omogućuje izvođenje sljedećih 7 pokusa

  • jednostavni strujni krug sa žaruljom
  • prošireni strujni krug s prekidačem i žaruljom
  • serijski spoj dviju žarulje
  • paralelni spoj dviju žarulje
  • električni vodiči i nevodiči
  • logički spoj I
  • logički spoj ILI.

  Ako je potrebno, za izvođenje pokusa dodatno nudimo metalnu ploču sa stativom i strujni adapter 3 V.