• Elektronika

  Komplet za školske pokuse za uzrast 13 - 18 godina


  ISBN:

  • 19286
  • oprema
 •     Komplet omogućava izvođenje pokusa s pomoću kojih se upoznaje uloga i ponašanje elektroničkih komponenata i elektroničkih sklopova.


  Tako se u jednim pokusima otkrivaju osnovna svojstva poluvodičkih komponenata, a u drugim se komponente povezuju u elektroničke sklopove, od kojih pojedini mogu imati i praktičnu primjenu. Primjerice, omogućavanje prijenosa glasa i glazbe s pomoću svjetlosti.

  U trajnoj plastičnoj kutiji veličine 312 × 427 × 75 mm smješten je višenamjenski pribor, uključujući univerzalnu ploču s utičnicama od 4 mm, fotodiode, fotootpornike, NTC termistore, PTC termistore, tranzistore s efektom polja, tranzistore, slušalice, ispitne kablove, priključne audiokablove, umetače, otpornike, promjenjive otpornike, elektrolitne kondenzatore, diode, LED diode (bijela, crvena, zelena).


  Omogućuje izvođenje sljedećih pokusa:

  • diode: osnovni sklop, značajke, kao ispravljač
  • LED
  • djelilo napona
  • mosni spoj
  • osnovni spoj NTC termistora
  • osnovni spoj PTC termistora
  • osnovni spoj fotootpornika
  • osnovni spoj tranzistora
  • tranzistor kao: sklopka, pojačalo, promjenjivi otpornik
  • tranzistor u spoju zajedničkog emitera ili zajedničkog kolektora
  • fotoelektrično upravljanje
  • fotoćelije
  • svjetlosna barijera, prekid kod svjetla ili tame
  • prekidač s kratkom i dugom odgodom

  • nadgledanje ili reguliranje temperature s pomoću NTC termistora
  • nadgledanje ili reguliranje temperature s pomoću PTC termistora
  • bljeskalica
  • Schmittov okidni sklop
  • prekidač osjetljiv na vlažno ili suho
  • diferencijalno pojačalo
  • multivibratori: astabilni, monostabilni, bistabilni
  • logička I vrata
  • logička ILI vrata
  • logička NI vrata
  • tranzistori s efektom polja: princip rada, ulazni otpor, značajke
  • tranzistori s efektom polja u optoelektronici
  • bistabil s tranzistorima s efektom polja
  • korištenje svjetlosti za prijenos glazbe, odašiljač i prijamnik.

  Za uspješno izvođenje pokusa dodatno preporučujemo strujni adapter 6 V kao izvor napajanja, te mini digitalni multimetar kao mjerni instrument.

test