• Big cover

  Hidroelektrična energija

  Demonstracijski komplet za školske pokuse


  • Cijena: 3.783,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 3.026,40 kn
  • Iznos PDV-a: 756,60 kn

  ISBN:

  • 19294
  • oprema
 •     Komplet sadržava opremu i pribor koja potencijalnu energiju u tekućoj vodi čini iskoristivom pretvarajući je u električnu energiju.


  Komplet se sastoji od modela hidroelektrane, dodatnog pribora za spajanje i mjernog instrumenta za mjerenje isporučene energije. Tu su još ulazno i izlazno crijevo za vodu, duljine 1.3 m, s pripadajućim obujmicama za spajanje.

  Za izvođenje pokusa predviđeno je spajanje na slavinu sa 3/4 inčnim navojem, i tlakom vode od 1 do 3 bara.


  Omogućuje izvođenje sljedećih pokusa:

  • pretvorba energije strujanja u rotacijsku energiju
  • pretvorba energije strujanja u električnu energiju
  • pretvorba energije strujanja u svjetlosnu energiju
  • utjecaj tlaka vode na pretvorenu količinu energije
  • utjecaj pritoka na količinu isporučene energije.