• Danijela Takač

  Osnove fizike 1, radna bilježnica
  • Osnove fizike 1, radna bilježnica

  • za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola s dvogodišnjim učenjem fizike

  • Godina prvog izdanja: 2008.

  • Osnovna cijena: 48,00 kn
  • Snižena cijena: 24,00 kn

  • Saznaj više

  • Akcija -50%!
   Akcija se odnosi samo na proizvode kupljene putem Interneta!
  Osnove fizike 1, udžbenik
  • Osnove fizike 1, udžbenik

  • za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola s dvogodišnjim učenjem fizike

  • Godina prvog izdanja: 2008.

  • Osnovna cijena: 86,00 kn
  • Snižena cijena: 43,00 kn

  • Saznaj više

  • Akcija -50%!
   Akcija se odnosi samo na proizvode kupljene putem Interneta!
  Osnove fizike 1, zbirka zadataka
  • Osnove fizike 1, zbirka zadataka

  • za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola s dvogodišnjim učenjem fizike

  • Godina prvog izdanja: 2009.

  • Osnovna cijena: 48,00 kn
  • Snižena cijena: 24,00 kn

  • Saznaj više

  • Akcija -50%!
   Akcija se odnosi samo na proizvode kupljene putem Interneta!
  Osnove fizike 2, radna bilježnica
  • Osnove fizike 2, radna bilježnica

  • za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola s dvogodišnjim učenjem fizike

  • Godina prvog izdanja: 2008.

  • Osnovna cijena: 48,00 kn
  • Snižena cijena: 14,40 kn

  • Saznaj više

  • Akcija -70%!
   Akcija se odnosi samo na proizvode kupljene putem Interneta!
  Osnove fizike 2, udžbenik
  • Osnove fizike 2, udžbenik

  • za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola s dvogodišnjim učenjem fizike

  • Godina prvog izdanja: 2008.

  • Osnovna cijena: 86,00 kn
  • Snižena cijena: 43,00 kn

  • Saznaj više

  • Akcija -50%!
   Akcija se odnosi samo na proizvode kupljene putem Interneta!
  Osnove fizike 2, zbirka zadataka
  • Osnove fizike 2, zbirka zadataka

  • za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola s dvogodišnjim učenjem fizike

  • Godina prvog izdanja: 2009.

  • Osnovna cijena: 48,00 kn
  • Snižena cijena: 24,00 kn

  • Saznaj više

  • Akcija -50%!
   Akcija se odnosi samo na proizvode kupljene putem Interneta!
  Temelji fizike 1, radna bilježnica
  Temelji fizike 1, udžbenik
  Temelji fizike 1, zbirka zadataka
  Temelji fizike 2, radna bilježnica
  Temelji fizike 2, udžbenik
  • Temelji fizike 2, udžbenik

  • za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola s trogodišnjim učenjem fizike

  • Godina prvog izdanja: 2008.

  • Osnovna cijena: 86,00 kn
  • Snižena cijena: 43,00 kn

  • Saznaj više

  • Akcija -50%!
   Akcija se odnosi samo na proizvode kupljene putem Interneta!
  Temelji fizike 2, zbirka zadataka
  • Temelji fizike 2, zbirka zadataka

  • za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola s trogodišnjim učenjem fizike

  • Godina prvog izdanja: 2010.

  • Osnovna cijena: 48,00 kn
  • Snižena cijena: 24,00 kn

  • Saznaj više

  • Akcija -50%!
   Akcija se odnosi samo na proizvode kupljene putem Interneta!
  Temelji fizike 3, radna bilježnica
  Temelji fizike 3, udžbenik
  • Temelji fizike 3, udžbenik

  • za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola s trogodišnjim učenjem fizike

  • Godina prvog izdanja: 2008.

  • Osnovna cijena: 86,00 kn
  • Snižena cijena: 25,80 kn

  • Saznaj više

  • Akcija -70%!
   Akcija se odnosi samo na proizvode kupljene putem Interneta!
  Temelji fizike 3, zbirka zadataka
  • Temelji fizike 3, zbirka zadataka

  • za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola s trogodišnjim učenjem fizike

  • Godina prvog izdanja: 2010.

  • Osnovna cijena: 48,00 kn
  • Snižena cijena: 24,00 kn

  • Saznaj više

  • Akcija -50%!
   Akcija se odnosi samo na proizvode kupljene putem Interneta!