• Elementova knjiga tjedna #95

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   Posebne metode rješavanja matematičkih problema

   U periodu od 20. do 26. ožujka 2019. knjiga tjedna je Posebne metode rješavanja matematičkih problema, iz naše biblioteke Metodika nastave matematike, prije svega namijenjena učenicima koji se rano uključuju u naš sustav natjecanja. Zato je na početku obrađena metoda čija je primjena primjerena znanju matematike učenika 4. i 5. razreda. Slijede metode koje već trebaju poznavati učenici viših razreda osnovne škole i 1. razreda srednjih škola. Složenost metoda raste i knjiga završava metodom koju dobro razumjeti i primijeniti mogu samo učenici završnog razreda srednjih škola.

  • [novo] MIA 14 i MIA 15

   Matematičke monografije iz područja nejednakosti i njihovih primjena

   Biblioteka MIA bogatija je za dvije upravo izašle knjige, Weighted Energy Estimates for Convex Functions, Convex Vectors and... (MIA 14) i Inequalities and Zipf-Mandelbrot Law (MIA 15), matematičke monografije iz područja nejednakosti i njihovih primjena. Nastale su na temelju znanstvenih radova hrvatskih i inozemnih autora, pisane na engleskom jeziku.

   Weighted Energy Estimates for Convex Functions, Convex Vectors and...

    

  • Elementova knjiga tjedna #94

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   Planimetrija i stereometrija

   U periodu od od 13. do 19. ožujka 2019. knjiga tjedna je geometrijska vježbenica Planimetrija i stereometrija (EM 21), iz naše biblioteke Elementarna metamatika, obnovljeno izdanje knjige prof. Karela Zahradnika iz 1896. godine, namijenjena nastavi geometrije kroz nekoliko razreda srednje škole.

   U današnjoj srednjoj školi, sadržaji opisani u ovoj knjižici obrađuju se uglavnom u prva dva razreda. Jezik u knjižici ostavljen je nepromijenjen, pa ovaj tekst može služiti i kao mjerilo njegove promjene kroz jedno stoljeće. Isto se tiče i matematičkih oznaka.

  • Elementova knjiga tjedna #93

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   Otkucaji srca

   U periodu od 6. do 12. ožujka 2019. nudimo Vam Otkucaje srca, Budno oko i Trenutke istine, tri knjižice duhovitih i originalnih aforizama profesora Zdravka Kurnika, "profesionalnog" matematičara čija su područja interesa bila znatno šira. Koliko šira? Provjerite sami u knjižicama aforizama!

  • Elementova knjiga tjedna #92

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   Zabavna matematika 2

   Zabavna matematika je sklop dviju riječi za koje će mnogi pomisliti da nikako ne mogu biti zajedno. Želeći vam pokazati da to ne mora biti tako, u vremenu od 27. veljače do 5. ožujka 2019. nudimo knjižicu Zabavna matematika 2 koja kroz igru i zabavu može pridonijeti kvalitetnijem učenju matematičkog gradiva u drugom razredu osnovne škole.

   Bogato ilustrirana, dvobojnog tiska, s raznovsnim zadatcima koji sadržavaju djeci bliske i poznate primjere iz svakodnevnog života. Uz knjižicu dolaze i radni listići - kontrolni zadatci i zadatci za natjecatelje.

  • Elementova knjiga tjedna #91

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   Kriptografija

   Ljudi su od davnina željeli sigurno komunicirati, svjesni da njihove poruke često putuju nesigurnim komunikacijskim kanalima. Naša knjiga tjedna u vremenu od 20. do 26. veljače 2019. je Kriptografija, autora Andreja Dujelle i Marcela Maretića, posvećena je istoimenoj znanstvenoj disciplini koja se bavi načinima rješavanja tog problema.

   Knjiga je prvenstveno namijenjena studentima matematike. No, vjerujemo da će imati znatno šire čitateljstvo. Imajući to u vidu, knjiga je koncipirana tako da se što veći dio njezinog sadržaja može pratiti uz minimalno matematičko predznanje.

  • [novo] Uvod u fiziku s riješenim zadatcima

   Za studente prve godine tehničkih studijskih programa

   Naše najnovije izdanje Uvod u fiziku s riješenim zadatcima prvenstveno je namijenjeno studentima programa kojima fizika nije primarni interes te za nju često nisu razvili intuiciju. Zbirka je zato usmjerena na rješavanje praktičnih zadataka polazeći od pripadnih teorijskih principa.

   Uvod u fiziku

    

   U prvom dijelu knjige svako poglavlje počinje teorijskim uvodom, a zatim slijede zadatci. U drugom dijelu knjige napisani su postupci rješavanja, većinom popraćeni detaljno nacrtanom slikom ili grafom. Postupci rješavanja napisani su vrlo detaljno kako bi knjigu mogli koristiti i oni, koji u fizici još nisu vješti.

  • Elementova knjiga tjedna #90

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   Teorija elastičnosti i plastičnosti

   U vremenu od 13. do 19. veljače 2019. nudimo Vam tri zbirke zadataka s rješenjima iz naše biblioteke Elementarna matematika, knjižicu Matematička natjecanja 1996./1997. (EM 8), knjižicu Matematička natjecanja 1997./1998. (EM 10) i knjižicu Matematička natjecanja 1998./1999. (EM 12), koje donose zadatke sa svih razina natjecanja održanih u Republici Hrvatskoj u tim školskim godinama. U knjižicama su i zadatci s dodatnih natjecanja za izbore hrvatskih međunarodnih natjecateljskih ekipa.

   Vjerujemo da će u njima učenici osnovne i srednjih škola, njihovi nastavnici i mentori, pronaći puno zanimljivih zadataka koji će im pomoći u pripremama za matematička natjecanja.

  • [novo] Energetska elektronika 1

   Priručnik za 3. razred srednjih strukovnih škola

   Sadržaj priručnika Energetska elektronika 1 pisan je prema nastavnom planu i programu predmeta za zanimanje tehničar za elektroniku. Osim toga priručnik se može koristiti u svim onim školama čija naobrazba pripada elektrotehničkom strukovnom području. Uporaba priručnika u školama kao pomoćnog nastavnog sredstva odobrena je odlukom Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih od 18. siječnja 2019. Za ovaj priručnik Ministarstvu znanosti i obrazovanja predan je zahtjev za odobravanje korištenja udžbenika i uvrštavanje u katalog odobrenih udžbenika.

   Energetska elektronika 1

    

   Na kraju svakog poglavlja nalazi se sažetak i pitanja za ponavljanje. Sažetak poglavlja ima svrhu pomoći učenicima s poteškoćama u razumijevanju gradiva koje je obuhvaćeno tim poglavljem. Važne zakonitosti i jednadžbe popraćene su riješenim primjerima, a na kraju drugog i trećeg poglavlja nalaze se zadatci za ponavljanje i uvježbavanje nastavnog sadržaja, u svrhu kvalitetnijeg i lakšeg usvajanja nastavnih sadržaja.

  • Elementova knjiga tjedna #89

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   Teorija elastičnosti i plastičnosti

   U vremenu od 6. do 12. veljače 2019. kao knjigu tjedna nudimo Vam sveučilišni udžbenik Teorija elastičnosti i plastičnosti koji predstavlja osnovnu literaturu za daljnja znanstvena istraživanja u općoj analizi naprezanja i deformacije, konstituciji materijala, jedinstvenoj formulaciji i rješavanju rubnih zadaća, modeliranju konstrukcija i analizi oštećenog kontinuuma mehanike loma.

   Namijenjena je studentima diplomskog i poslijediplomskog studija građevinarstva, strojarstva, brodogradnje, rudarstva, prirodnih i drugih srodnih studija.

  Arhiva novosti