• Elementova knjiga tjedna #91

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   Kriptografija

   Ljudi su od davnina željeli sigurno komunicirati, svjesni da njihove poruke često putuju nesigurnim komunikacijskim kanalima. Naša knjiga tjedna u vremenu od 20. do 26. veljače 2019. je Kriptografija, autora Andreja Dujelle i Marcela Maretića, posvećena je istoimenoj znanstvenoj disciplini koja se bavi načinima rješavanja tog problema.

   Knjiga je prvenstveno namijenjena studentima matematike. No, vjerujemo da će imati znatno šire čitateljstvo. Imajući to u vidu, knjiga je koncipirana tako da se što veći dio njezinog sadržaja može pratiti uz minimalno matematičko predznanje.

  • [novo] Uvod u fiziku s riješenim zadatcima

   Za studente prve godine tehničkih studijskih programa

   Naše najnovije izdanje Uvod u fiziku s riješenim zadatcima prvenstveno je namijenjeno studentima programa kojima fizika nije primarni interes te za nju često nisu razvili intuiciju. Zbirka je zato usmjerena na rješavanje praktičnih zadataka polazeći od pripadnih teorijskih principa.

   Uvod u fiziku

    

   U prvom dijelu knjige svako poglavlje počinje teorijskim uvodom, a zatim slijede zadatci. U drugom dijelu knjige napisani su postupci rješavanja, većinom popraćeni detaljno nacrtanom slikom ili grafom. Postupci rješavanja napisani su vrlo detaljno kako bi knjigu mogli koristiti i oni, koji u fizici još nisu vješti.

  • Elementova knjiga tjedna #90

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   Teorija elastičnosti i plastičnosti

   U vremenu od 13. do 19. veljače 2019. nudimo Vam tri zbirke zadataka s rješenjima iz naše biblioteke Elementarna matematika, knjižicu Matematička natjecanja 1996./1997. (EM 8), knjižicu Matematička natjecanja 1997./1998. (EM 10) i knjižicu Matematička natjecanja 1998./1999. (EM 12), koje donose zadatke sa svih razina natjecanja održanih u Republici Hrvatskoj u tim školskim godinama. U knjižicama su i zadatci s dodatnih natjecanja za izbore hrvatskih međunarodnih natjecateljskih ekipa.

   Vjerujemo da će u njima učenici osnovne i srednjih škola, njihovi nastavnici i mentori, pronaći puno zanimljivih zadataka koji će im pomoći u pripremama za matematička natjecanja.

  • [novo] Energetska elektronika 1

   Priručnik za 3. razred srednjih strukovnih škola

   Sadržaj priručnika Energetska elektronika 1 pisan je prema nastavnom planu i programu predmeta za zanimanje tehničar za elektroniku. Osim toga priručnik se može koristiti u svim onim školama čija naobrazba pripada elektrotehničkom strukovnom području. Uporaba priručnika u školama kao pomoćnog nastavnog sredstva odobrena je odlukom Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih od 18. siječnja 2019. Za ovaj priručnik Ministarstvu znanosti i obrazovanja predan je zahtjev za odobravanje korištenja udžbenika i uvrštavanje u katalog odobrenih udžbenika.

   Energetska elektronika 1

    

   Na kraju svakog poglavlja nalazi se sažetak i pitanja za ponavljanje. Sažetak poglavlja ima svrhu pomoći učenicima s poteškoćama u razumijevanju gradiva koje je obuhvaćeno tim poglavljem. Važne zakonitosti i jednadžbe popraćene su riješenim primjerima, a na kraju drugog i trećeg poglavlja nalaze se zadatci za ponavljanje i uvježbavanje nastavnog sadržaja, u svrhu kvalitetnijeg i lakšeg usvajanja nastavnih sadržaja.

  • Elementova knjiga tjedna #89

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   Teorija elastičnosti i plastičnosti

   U vremenu od 6. do 12. veljače 2019. kao knjigu tjedna nudimo Vam sveučilišni udžbenik Teorija elastičnosti i plastičnosti koji predstavlja osnovnu literaturu za daljnja znanstvena istraživanja u općoj analizi naprezanja i deformacije, konstituciji materijala, jedinstvenoj formulaciji i rješavanju rubnih zadaća, modeliranju konstrukcija i analizi oštećenog kontinuuma mehanike loma.

   Namijenjena je studentima diplomskog i poslijediplomskog studija građevinarstva, strojarstva, brodogradnje, rudarstva, prirodnih i drugih srodnih studija.

  • Elementova knjiga tjedna #88

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   Biblioteka Glavolomke

   Tijekom perioda od 30. siječnja do 5. veljače 2019. povoljnije Vam nudimo tri knjižice iz biblioteke Glavolomke. U Japanskim mozgalicama, Jednominutnim mozgalicama i IQ mozgalicama pronaći ćete pregršt raznovrsnih, poznatih i manje poznatih glavolomki i zanimljivih logičkih igrica koje će testirati vaše mentalne sposobnosti na različitim stupnjevima zahtjevnosti.

  • Elementova knjiga tjedna #87

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   Normativ u perfektu

   Naša knjiga tjedna u periodu od 23. do 29. siječnja 2019., Normativ u perfektu, autorice Ardoje Ornik, obrađuje teme iz školskog života koje neće biti bliske samo onima koji se nalaze u tom području profesionalnog rada (pedagozi, stručni suradnici, nastavnici...), već i onima koji o njima nerijetko promišljaju (studenti, učenici...), jer, srećom, među nama nema onih bez škole, a nerijetki su i nadalje s njom povezani kroz svoje potomke ili pomladak ovoga društva (roditelji...).

  • Elementova knjiga tjedna #86

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   EM 04: Trigonometrija

   U vremenu od 16. do 22. siječnja 2019. kao knjigu tjedna nudimo zbirku Trigonometrija, iz biblioteke Elementarna matematika, koja je nastala kao pokušaj da se mladim matematičarima donekle nadoknadi literatura iz područje trigonometrije. Zadatci su u zbirci poredani po težini, s obzirom na kojem su natjecanju ili u kojem časopisu postavljeni, mada to nikako ne smije biti konačan kriterij o težini pojedinog zadatka.

  • Elementova knjiga tjedna #85

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   Istraživanje i razvoj u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji

   U vremenu od 9. do 15. siječnja 2019. naša je knjiga tjedna Istraživanje i razvoj u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji. Knjiga se bavi problematikom softverskog inženjerstva kao podlogom za izgradnju istraživačkog i razvojnog centra izvrsnosti u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji. Pažnja se usmjerava na viši, često skriveni sloj, prezentirajući osnove unapređenja inovativnosti, planiranja budućnosti, izrade strategije istraživanja i razvoja, razvoja biznisa, biznis analize.

   Ovaj sveučilišni udžbenik namijenjen je studentima FER-a u Zagrebu i FESB-a u Splitu uz kolegije Razvoj telekomunikacijske programske podrške i Programsko inženjerstvo u telekomunikacijama.

  • Elementova knjiga tjedna #84

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   Matematika 4, zbirka zadataka za dodatnu nastavu

   U vremenu od 2. do 8. siječnja 2019. naša je knjiga tjedna Matematika 4, zbirka zadataka za dodatnu nastavu, namijenjena učenicima četvrtog razreda osnovne škole koji žele i mogu naučiti više.

   U njoj se nalaze složeniji zadaci, a njihovo metodičko oblikovanje temeljeno je na načelu postupnosti u nastavi.

  Arhiva novosti