• [NOVO] Aritmetika i algebra

   ARITMETIKA I ALGEBRA
   Odabrani zadatci za osnovnu školu

   Knjiga Aritmetika i algebra namijenjena je učenicima osnovne škole, koji se pripremaju za natjecanja iz matematike. Osim toga, knjiga može biti važan dio pomoćne literature mentorima učenika u radu na grupama mladih matematičara. Knjiga u jednom svom dijelu može biti prikladna i za učenike 1. razreda srednje škole. Sadržaj knjige podijeljen je u 10 poglavlja, što knjigu čini raznovrsnom matematičkim sadržajima.

   Znanje iz matematike koje su učenici stekli na redovnoj nastavi nije dostatno da bi učenik bar imalo bio uspješan na natjecanju iz matematike. Zato su neka poglavlja ove knjige dopunjena matematičkim sadržajima koji se na redovnoj nastavi matematike ili malo ili uopće ne uče. Tim sadržajima dodane su definicije, poučci, dokazi, puno riješenih primjera, uz teoretsko obrazloženje. Na taj način, ova knjiga u tim poglavljima ima značenje udžbenika. Kako svi zadatci u ovoj knjizi imaju detaljno rješenje, knjiga je dobar materijal za samostalni rad učenika, bez pomoći neke druge osobe.

   Aritmetika i algebra

    
  • Elementova knjiga tjedna #81

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   Matematičke razbibrige za nove radoznalce

   Zabavna matematika je sklop dviju riječi za koje će ponetko pomisliti da nikako ne mogu biti zajedno. Pogotovo oni koji imaju loša iskustva u svojim dosadašnjim susretima s matematikom, te na temelju njih izvode taj pogrešan zaključak šireći poznatu predrasudu.

   Naša knjiga tjedna od 10. do 16. prosinca 2018., Matematičke razbibrige za nove radoznalce, sa svojim mnogobrojnim i raznovrsnim matematičkim i nematematičkim zadatcima i zadatčićima, uz veselje, domišljatost i ponešto truda, odškrinjuje vrata u široko područje zabavne matematike, nakon čega je znatno lakše zakoračiti i u beskrajna prostranstva prave matematike.

  • Elementova knjiga tjedna #80

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   Matematička natjecanja 2016./2017. (EM 51)

   Knjižica koju nudimo od 3. do 9. prosinca 2018. kao knjigu tjedna, Matematička natjecanja 2016./2017. (EM 51), prati jednogodišnji ciklus natjecanja održanih 2017. godine u Republici Hrvatskoj, od četvrtog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednjih škola.

   Dio je biblioteke Elementarna matematika koja uz knjižice s natjecanja donosi i dodatnu literaturu, različitih tema, namijenjenu natjecateljima.

  • [novo] Hrvatski poslovni jezik

   Hrvatski poslovni jezik

   U poslovnom svijetu sve su složenije poslovne situacije i odnosi koji proizlaze iz poslovne prakse. Nesumljivo je da u toj poslovnoj praksi poslovno komuniciranje i dobro poslovno ponašanje imaju nezamjenjivu ulogu.

   Priručnik Hrvatski poslovni jezik namijenjen je srednjoškolcima koji se školuju za zanimanja u čijoj je osnovi poslovna komunikacija – upravni referent i poslovni tajnik. Koristeći se priručnikom, učenici će obogatiti svoje znanje iz poslovnog komuniciranja i opće kulture te usvojiti osnove jezičnog sporazumijevanja i pravopisne i gramatičke norme. To je knjiga za kojom će i u budućnosti rado posegnuti jer pomaže svima koji ulaze u poslovni svijet kako bi se u njemu što lakše i bolje snašli. Drugim riječima, ovo nije samo školski već odličan priručnik za početno snalaženje u poslovnom komuniciranju, dobrodošao svim govornicima hrvatskoga jezika svjesnima važnosti poznavanja jezika kojim komuniciraju.

   Uz priručnik dolazi radna bilježnica koja slijedi iste cjeline i teme. Namjena radne bilježnice je da učenicima pomogne u samostalnom učenju i svladavanju gradiva, te u istraživanju tema koje se u priručniku obrađuju.

   Uporaba priručnika i radne bilježnice kao pomoćnih nastavnih sredstava odobrena je odlukom Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

   Hrvatski poslovni jezik

    
  • Elementova knjiga tjedna #79

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   Kompleksni brojevi (MMB 8)

   Kompleksni se brojevi proučavaju u dva navrata - jednom u drugom i zatim ponovno u četvrtom razredu srednje škole. Knjižica koju nudimo od 26. studenog do 2. prosinca 2018. kao knjigu tjedna, Kompleksni brojevi, pisana je tako da se učenik može služiti njom postupno, onako kako svladava znanja drugih matematičkih pojmova.

   Nadamo se da će ova knjižica, kao jedna iz Male matematičke biblioteke, uspjeti pokazati kako je i srednjoškolska matematika isprepletena cjelina u kojoj možemo pronaći veze i među na prvi pogled posve različitim sadržajima.

  • Elementova knjiga tjedna #78

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   Osnove hidromehanike

   Hidromehanika je mehanika tekućina koja se pretežno bavi izučavanjem strujanja kapljevina. Knjiga koju nudimo od 19. do 25. studenog 2018. kao knjigu tjedna, Osnove hidromehanike, s dodatkom CD-a Izvornici programskih rješenja, izlaže gradivo prvenstveno s inženjerskog gledišta. Knjiga je udžbenik, no ujedno je dobrodošlo pomagalo mnogima koji u svom radu trebaju osvježenje znanja iz ovog područja. Područje primjene hidromehanike se neprekidno širi, zahvaljujući razvoju računalne tehnike i numeričkih metoda.

  • [novo] Energijske metode - Uvod u strukturnu analizu

   Energijske metode - Uvod u strukturnu analizu

   Udžbenik Energijske metode - Uvod u strukturnu analizu sadrži, u ponešto opširnijem opsegu, gradivo koje se predaje u sklopu predmeta Mehanika materijala 2 (Nauka o čvrstoći 2, Otpornosti materijala 2) na tehničkim fakultetima, posebno strojarsko-brodograđevnim, a gradivo se odnosi na strukturnu analizu sustava štapova. Udžbenik je također namijenjen inženjerima koji se s analizom sustava štapova pri razmatranju stvarnih konstrukcija susreću u praksi.

   Energijske metode - Uvod u strukturnu analizu

  • Elementova knjiga tjedna #77

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   Matematika 8 plus

   Knjiga Matematika 8 plus, koju nudimo od 12. do 18. studenog 2018. kao knjigu tjedna, jedna je od četiriju knjige biblioteke Matematika plus koje su namijenjene učenicima viših razreda osnovne škole. Najvećim dijelom pokriva program izborne nastave te program matematičkih natjecanja u osmom razredu osnovne škole. Posebice su naglašeni geometrijski sadržaji koji su najprimjereniji uzrastu, ali ponekad nepravedno zapostavljeni u redovitoj nastavi.

  • [novo] Programiranje aplikacija za Android

   Naučite programirati za Android

   Programiranje za Android uređaje je polje koje se vrlo brzo razvija i mijenja, ponekad gotovo na dnevnoj bazi. Android uređaji dio su naše svakodnevnice i čini se da će to još dugo i ostati.

   Namjera knjige Programiranje aplikacija za Android, autora Maje Karage i Marka Stojanovića, nije da se dâ potpuni pregled svih opcija i mogućnosti (jer bi takva knjiga nadmašila opsegom okvire praktičnosti i upotrebljivosti), već da se čitatelju, kroz kratka i pregledna poglavlja, omogući da od početka počne samostalno programirati, i dok čita, izvoditi na računalu sve ponuđene primjere i zadatke.

   Programiranje aplikacija za Android

    
  • [novo] Demistificirani C++

   5. dopunjeno izdanje usklađeno sa standardom C++11/C++14

   Iz tiska je upravo izašlo novo izdanje knjige Demistificirani C++ u kojoj su autori Julijan Šribar i Boris Motik pokušali dati detaljan pregled svih osobina jezika C++. Knjiga ne pretpostavlja nikakvo predznanje iz programiranja te počinje od samih osnova.

   Međutim, kako su u ovoj knjizi obrađeni gotovo svi aspekti jezika C++, zasigurno će u njoj zanimljivo štivo naći i programeri koji već ponešto znaju o objektnom programiranju. Knjiga je u potpunosti usklađena sa standardima C++11/C++14, ali obrađuje i neke zanimljivije novine standarda C++17

   Demistificirani C++

    
  Arhiva novosti