Arhimedov postupak određivanja broja π

Natrag

Čuveni Arhimed iz Sirakuze (287.g. prije Krista – 212. g. prije Krista) račuao je opsege kružnici upisanih i opisanih pravilnih mnogokuta. Krećući od pravilnog šesterokuta i četiri puta udvostručujući broj stranica stigao je do 96-erokuta i dobio je vrijednost 3.14185 (π s točnošću do na četvrtu decimalu).

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)