Nejednadžba oblika (ax + b)(cx + d) <> 0

Natrag

U ovom tipu linearne nejednadžbe traži se predznak umnoška dvaju varijabilnih faktora ax + b i cx + d.
Uputa za rad s apletom:
Odaberite znak nejednakosti.
Podesite vrijednosti koeficijenata a, b, c i d pomičući ih mišem ili dvostrukim klikom na broj u lijevom stupcu. Nakon upisa nove vrijednosti pritisnite tipku <Enter>.
Razmislite što bi mogao biti odgovor na postavljeno pitanje, pa uključite kontrolni okvir 1. Odgovor.
Razmislite svaki puta prije nego uključite naredni korak.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)