Zbroj prvih n prirodnih brojeva

Natrag

Povlačenjem točke P, a zatim i klizača R dobiva se geometrijska predodžba zbroja prvih n prirodnih brojeva za n između 1 i 10.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)