• PowerPoint prezentacije

    PowerPoint prezentacije se koriste uglavnom pri uvodu u neku temu, pri povijesnim pregledima i sl. Uz neke od prezentacija na ovom CD-u nalaze se i vodiči u kojima je detaljno opisan sadržaj svakog pojedinog slajda.