Nejednadžba s apsolutnom vrijednošću

Neka je a realan broj i b pozitivan realan broj. Koji su to brojevi x za koje vrijedi da je |x - a| < b, odnosno |x - a| > b? Pažljivo pomiči točku pridruženu broju x na brojevnom pravcu, promatraj izračun vrijednosti i trag kojeg bilježi točka.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Mijenjaj vrijednosti parametara a i b, te razmotri koja rješenja daje pojedina nejednadžba u drugom apletu. Promijeni znak nejednakosti. Praznim kružićem označene su točke koje ne pripadaju rješenju nejednadžbe, a punim one koje pripadaju.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Šime Šuljić, Izrađeno programom GeoGebra