Talesov poučak

Dva paralelna pravca a i b presijecaju krakove kuta p i q s vrhom V. Može se pomicati sve točke osim točke B', koja nije slobodna da bi pravci a i b ostali paralelni. Duljine dužina vidimo u posebnom lijevom prozoru, ali i na crtežu u desnom prozoru.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

  1. Napravi bilo kakav međusobni položaj krakova p i q, zatim pomiči točke A, A', i B po krakovima, a zatim prijeđi na usporedbu omjera duljina.
  2. Izračunaj omjer VA : VB. Klikni na dugme Unos u apletu. Klikni na dužinu VA u lijevom ili desnom prozoru. Upiši znak / za dijeljenje i klikni na dužinu VB. <Enter>. Dobiveni omjer vidi se u lijevom prozoru.
  3. Isto napravi da dobiješ omjer VA' : VB'.
  4. Što primjećuješ kada usporediš ta dva omjera? Vrijedi li tako uvijek bez obzira na položaj krakova i točaka po njima? Napomena: za ponovno pomicanje točaka klikni na strelicu u alatnoj traci.
  5. Kako bi se u obliku razmjera moglo simbolički zapisati otkriveno svojstvo? Zapiši u bilježnicu.
  6. Izračunaj omjer AA' : BB'. Usporedi s već dobivenim omjerima.
  7. Zapiši zaključak u obliku razmjera?
  8. Vrijedi li još koji razmjer s nekim drugim veličinama?

Izrađeno programom GeoGebra