Konvergentna i divergentna leća - interaktivna animacija