• Elementova knjiga tjedna #125

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   6

   Matematička natjecanja 2000./2001. (EM 18)

   U tjednu od 16. do 22. listopada 2019. kao knjige tjedna nudimo Vam tri knjižice iz biblioteke Elementarna matematika: Matematička natjecanja 1999./2000. (EM 16), Matematička natjecanja 2000./2001. (EM 18) i Matematička natjecanja 2001./2002. (EM 20) koje uz pregled zadataka (s rješenjema!) sa svih razina naših nacionalnih natjecanja održanih u toj školskoj godini, daju i zadatke s dodatnih natjecanja za izbor olimpijske ekipe te nekoliko međunarodnih matematičkih natjecanja.

  • [novo] Abrakadabra

   Nove čarobmatičke priče

   Priče iz nove knjige Abrakadabra nastavak su prve knjige, zbirke čarobmatičkih priča Kako dokazati da postoje vilenjaci.

   Kažu da je doba renesanse prošlo. Autorici se čini da se doba renesanse vraća, ali u nešto drukčijem obliku. Danas je opet došlo doba u kojem se znanosti povezuju, interdiscipliniraju, a matematika je dio svih znanosti. Zato je težište u ovoj knjižici upravo na tome – načinu razmišljanja u matematici. Matematika nas uči strpljivosti, upornosti, disciplini, uči nas kako ne odustati nakon prve poteškoće i kako doći do cilja.

   Abrakadabra

    
  • Elementova knjiga tjedna #124

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   Demistificirana matematika

   U periodu od 9. do 15. listopada 2019. nudimo Vam Demistificiranu matematiku, dio naše bibilioteke priručnika za pripremu državne mature, Biblioteka Repetitio. Ova knjiga zamišljena je dijelom kao pomoć u savladavanju matematike na maturi i dijelom kao sagledavanje cjeline naučenog na način koji će koristiti na studiju. Svi primjeri i zadaci popraćeni su potpunim postupkom rješavanja, često i komentarom, a ne samo rješenjem.

  • Obavijest

  • [novo] Izvan okvira 4

   Mudrost vođenja: prikaz istraživanja i alati razvoja prakse vođenja

   U novoj monografiji Izvan okvira 4, Mudrost vođenja: prikaz istraživanja i alati razvoja prakse vođenja prikazan je dio četverogodišnjeg istraživanja o suvremenim konceptima vođenja koje je provela autorica Edita Slunjski sa suradnicima u različitim ustanovama ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, s većim brojem suradnika tj. ravnatelja, pedagoga i odgajatelja.

   Premda ova knjiga istraživački obuhvaća rano i predškolsko obrazovanje, rezultati istraživanja i iz njih proizašli zaključci imaju univerzalnu primjenu u fenomenologiji vođenja generalno.

   Izvan okvira 4

    
  • Elementova knjiga tjedna #123

   Svaki tjedan jedna knjiga na prigodnom popustu!

   Svaki Vam tjedan nudimo jedan ili više naslova kao ELEMENTOVU KNJIGU TJEDNA po prigodno 25 % sniženoj cijeni! Sa željom da svoju biblioteku dodatno obogatite našim izdanjima, u tjednim se ponudama izmjenjuju naslovi iz svih područja, namijenjeni svim uzrastima!

   Prijenos zvuka

   U periodu od 2. do 8. listopada 2019. knjiga tjedna je sveučilišni udžbenik Prijenos zvuka, namijenjen studentima preddiplomskih i diplomskih studija komunikacijskih smjerova na tehničkim fakultetima i veleučilištima, kao i audioinženjerima i ostalim zainteresiranima. Teorijski principi u knjizi nadopunjeni su specifičnim stručnim informacijama, poput mjerenja na pojedinim komponentama sustava radi osiguravanja kvalitete prijenosa zvučne informacije.

  • [novo] Logika i dokazi

   Novo izdanje sveučilišnog udžbenika

   Riječ je o novom izdanju sveučilišnog udžbenika Logika i dokazi koji je nastao nakon objavljenog priručnika pod istim imenom. Udžbenik daje pregled logike od samih njezinih osnova, kroz koje se razvija intuicija potrebna za razumijevanje teorije dokaza, logike drugog reda i teorije deskriptivne kompleksnosti.

   Logika i dokazi

   Stručne knjige na ovu temu su rijetke u našoj akademskoj sredini pa se nadamo da će ovaj udžbenik biti od velike pomoći svim studentima koje zanimaju dokazi u logici.

    
  • [novo] Poglavlja iz didaktike matematike

   Nova udžbenička literatura, zamišljena kao pomoć u promišljanju nastave matematike

   Novi udžbenik Poglavlja iz didaktike matematike nastao je kao plod višegodišnjeg rada s učenicima osnovne škole, te predavanja i držanja vježbi studentima učiteljskog studija iz didaktike matematike. Knjiga je strukturirana u jedanaest poglavlja, u kojima se izlažu sadržaji neophodni za uspješnost nastave matematike.

   Poglavlja iz didaktike matematike

   Udžbenik je namijenjen studentima učiteljskog studija koji se s didaktikom matematike prvi put susreću, ali može biti od koristi i studentima koji studiraju matematiku, onima nastavničkog smjera. Knjiga može biti od koristi i učiteljima primarnog obrazovanja kao i učiteljima matematike u osnovnim i srednjim školama, ali i svima drugima koji dolaze u doticaj s problematikom matematičkog odgajanja i obrazovanja.

    
  • [uskoro] Matematika 5 - ispiti znanja i radna bilježnica

   Udžbenički komplet za nastavu matematike u 5. razredu osnovne škole sastoji se od dvije tiskane knjige te elektroničkog materijala. Tiskani je udžbenik dovoljan za samostalno svladavanje matematičkih sadržaja, no u elektroničkom se dijelu udžbenika nalazi cijeli spektar dodatnih aktivnosti kojima se uvježbava i ponavlja gradivo te vrednuje postignuti napredak.

   Da bi nastava bila još kvalitetnije i uspješnija, autori su za pisanu provjeru znanja napravili i ispite znanja, a za samostalan rad pri uvježbavanju i utvrđivanju gradiva radnu bilježnicu. Oboje je odlukom Agencije za odgoj i obrazovanje uvršteno u Popis drugih obrazovnih materijala.

   Oba izdanja dolaze iz tiska uskoro, 9. listopada 2019., no predbilježbe je moguće napraviti već danas na našim mrežnim stranicama.

  • [novo] Laplaceova transformacija. Fourierov red i Fourierova transformacija

   Novi udžbenik pisan prema programu FER-3

   Nova knjiga Laplaceova transformacija. Fourierov red i Fourierova transformacija prvi je dio udžbenika za predmet Matematička analiza 3 koji se od šk. god. 2019./ 20. (ponovno) predaje studentima druge godine Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, na dodiplomskom studiju Elektrotehnika.

   Laplaceova transformacija. Fourierov red i Fourierova transformacija

   Ovo peto, nadopunjeno i prerađeno izdanje pokriva u potpunosti teme predviđene novim nastavnim planom. Stoga je u odnosu na prethodna izdanja bitno povećan sadržaj poglavlja Fourierova transformacija, dok su preostala dva poglavlja doživjela tek manje izmjene. Udžbenik je popraćen dovoljnim brojem zadataka za vježbu.

    
  Arhiva novosti