Uvjeti povrata robe / reklamacije

POVRAT ROBE / REKLAMACIJE

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor, ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma isporuke robe, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe, uz predočenje računa. Trošak reklamacija snosi kupac ukoliko je vlastitom greškom naručio pogrešan proizvod prilikom odabira i kupnje robe.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po predaji robe u posjed. Rok za jednostrani raskid počinje teći od predaje robe u posjed i dostave ovog obrasca Obrazac za jednostrani raskid ugovora, a ističe nakon 14 dana. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora ELEMENT-u d.o.o. dostaviti u pismenom obliku navedenu Obavijest o jednostranom raskidu ugovora u kojem navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisan na trajnom mediju i sadržavati sve potrebne podatke naznačene na obrascu, a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektroničkom poštom na element@element.hr .

Podnošenje pisanog prigovora potrošača

Za reklamaciju na robu koju ste platili možete podnijeti pisani prigovor zbog nedostatka proizvoda ili usluge na našu adresu: ELEMENT d.o.o., Menčetićeva 2, 10000 Zagreb  ili putem elektroničke pošte element@element.hr. Obrazac za prigovor možete preuzeti na link: Pisani prigovor trgovcu.

Reklamacija za materijalni nedostatak

U slučaju skrivenih nedostataka, koji nisu bili vidljivi prilikom preuzimanja, primjenjuje se odredbe Zakona o obveznim odnosima. Postojanje skrivenih nedostataka na robi se mogu utvrđivati i putem sudskog vještaka. Sukladno zakonu o obveznim odnosima potrošači mogu reklamirati robu 2 godine od kupnje.

Postupak vraćanja proizvoda

Roba koju vraćate mora, pri povratu, biti potpuno neoštećena, bez prljavštine, u nepromijenjenoj količini, te u originalnoj ambalaži.
U slučaju povrata proizvoda proizvod mora biti čist i uz njega priložen opisan nedostatak, odnosno razlog vraćanja ili reklamiranja. Kupac je dužan obratiti nam se pismenim putem na elektroničke poštu: element@element.hr

ELEMENT d.o.o. robu koju je prodao potrošaču ne preuzima, već potrošač mora sam izvršiti povrat robe i sam snositi izravne troškove povrata robe. Roba se može vratiti isključivo na adresu:
ELEMENT d.o.o.
Menčetićeva 2
10000 Zagreb

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupati ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno i/ili sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima. Povrat plaćanja izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili, odnosno dostavili Obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema čl. 77. stavak 3. Zakona o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

ELEMENT d.o.o. omogućuje svim kupcima da pismeno na gore navedenu adresu ili na e-mail adresu element@element.hr dostave sve upite, sporove i reklamacije radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja robe. Usmene i telefonske primjedbe i reklamacije u vezi povrata robe se neće uvažavati.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljene robe koje je rezultat rukovanja kupljenom robom.
Slijedom prije navedenog ELEMENT d.o.o.preporuča svojim kupcima:
• dobro pogledajte karakteristike robe koji su navedeni u ponudi na Internet stranici prilikom izbora robe,
• ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati robu, nego dostavljaču (poštanskoj službi) skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da robu vrati na pošiljatelja, odnosno ELEMENT-u d.o.o., jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli robu s neoštećenom ambalažom,
• ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste robu, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanja jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost robe,
• pregledajte robu, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogrebotine koje su nastale uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite ELEMENT d.o.o. i vratite robu bez da ste je koristili, jer svako daljnje rukovanje robom umanjuje vrijednost robe,
• ako roba nema vidljivih oštećenja, pregledajte robu, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost, pa ako niste zadovoljni robom možete je vratiti.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), ELEMENT d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata robe. ELEMENT d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke robe koju prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.
Obavijest o statusu vraćene robe i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novca u visini vrijednosti proizvoda izvršit ćemo Vam u roku 30 dana od dana primitka proizvoda.

    Pošalji upit preko emaila Zatvori prozor