Jednoliko gibanje po pravcu brzinom 1

Animacija je trenutno u izradi.