• Osnove elektrotehnike, radna bilježnica

    za 1. razred srednjih strukovnih škola (za jednogodišnje učenje)


    • Cijena: 100,00 kn

    • Cijena bez PDV-a: 95,24 kn
    • Iznos PDV-a: 4,76 kn
    U košaricu

    ISBN:978-953-197-306-9

    • 12306
    • knjiga
    • 2019.
    • 158
    • spiralni
    • crno-bijeli
    • 20 × 28 cm
    • 408 g

  •    

    Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih odobrila je korištenje ove radne bilježnice i uvrstila je u Popis drugih obrazovnih materijala rješenjem od 3. lipnja 2019. Pisana je prema strukovnom kurikulu iz 2017. g.


    Radna bilježnica u cijelosti je pisana prema novom kurikulu predmeta Osnove elektrotehnike za prvi razred srednjih strukovnih škola, za zanimanja tehničar za računalstvo i tehničar za mehatroniku. Može se koristiti i u drugim zanimanjima u području elektrotehnike u kojima se obrađuju isti sadržaji.

    Radna bilježnica čini cjelinu s udžbenikom Osnove elektrotehnike za prvi razred srednjih strukovnih škola i njezin sadržaj slijedi redoslijed poglavlja iz udžbenika, čime je olakšano snalaženje. Rješavajući postavljena pitanja i probleme, utvrdit ćete svoje znanje, a na sva postavljena pitanja odgovore možete naći u udžbeniku.

    U radnoj bilježnici nalaze se sljedeći tipovi pitanja:
    • odgovorite na postavljeno pitanje
    • nadopunite rečenice riječima koje nedostaju
    • samostalno nacrtajte tražene električne sheme i dijagrame
    • riješite postavljene zadatke.

    U radnoj su bilježnici dani i praktični zadatci za laboratorijske vježbe u svrhu praktične primjene teorijskog znanja, a kod mnogih se traži i vaše objašnjenje rezultata mjerenja i postupaka. Svi se praktični zadatci mogu izvesti primjenom računalnog programa za simulaciju elektroničkih sklopova ili primjenom klasičnih instrumenata, mjerne opreme i pribora. Svaki zadatak predviđen je za samostalni ili grupni rad. Praktični zadatci mogu se samostalno i računski riješiti uz zadane vrijednosti.

    Pokušajte razumjeti bit zadatka jer će vaše znanje samo tako biti potpuno. Vaše i naše zadovoljstvo postignutim uspjehom bit će veliko.

test
0