• Big cover

  Optika za magnetnu ploču

  Demonstracijski komplet za školske pokuse


  • Cijena: 4.489,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 3.591,20 kn
  • Iznos PDV-a: 897,80 kn

  ISBN:

  • 19297
  • oprema
 •     Komplet sadržava optičke elemente za istraživanje i ispitivanje osnovnih zakona leća, zrcala i prizme na magnetnoj ploči.


  U kompletu se nalaze: optička lampa 12 V / 20 W sa sabirnom lećom i 1/3 optičke rešetke (2 komada); baza za povezivanje dviju optičkih lampi; zaobljeno stakalce, 150 × 75 × 15 mm; sjenilo, promjera 80 mm i visine 40 mm; par strelica, dužina 40 i 80 mm; ravno zrcalo, dužine 140 mm; prilagodljivo konkavno/konveksno zrcalo, dužine 140 mm; optički disk na magnetskoj podlozi, promjera 220 mm; zakrivljeni zaslon, 90 × 90 mm; komplet od 4 zaslona; komplet od 3 filtra u boji – crveni, zeleni, plavi; model polukruga, polumjera 70 mm; dva komada modela plankonveksne leće, polumjera 100 mm; model plankonkavne leće, polumjera 100 mm; model pravokutne prizme, duljine hipotenuze 100 mm; model trapezastog oblika 60°/90°, dužine 140 mm. Svi su modeli napravljeni od prozirnog pleksiglasa, s magnetskom podlogom na dnu za pričvršćivanje na metalnu ploču. Veličine modela: dužina 140 mm, debljina 15 mm.

  Uz ovaj komplet preporučujemo i dodatni komplet Miješanje boja u optici koji se zbog magnetnih podloga na dijelovima može koristiti na magnetnoj ploči.


  Za uspješno izvođenje pokusa dodatno preporučujemo metalnu ploču sa stativom, te strujni adapter 12 V kao izvor napajanja.

  Dodatni komplet omogućuje izvođenje sljedećih pokusa:

  • lom svjetlosti na prizmi
  • lom svjetlosti na konvergentnoj leći
  • lom svjetlosti na divergentnoj leći
  • stvaranje paralelnog snopa svjetlosti

  • sustav leća
  • model oka, korekcija kratkovidnosti
  • razlaganje svjetlosti
  • miješanje boja.