Matematika 2

Matematika 2

Novi sveučilišni udžbenik

Nedavno je s prvim hladnijim danima iz tiska izašao novi sveučilišni udžbenik Matematika 2, rezultat rada većeg broja autora, djelatnika Zavoda za primijenjenu matematiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva, koji obuhvaća gradivo istoimenog kolegija koji se, prema programu FER-2, predaje u ljetnom semestru prve godine studija.

U njemu se najvećim dijelom obrađuju osnovne teme matematičke analize te, u nešto manjoj mjeri, linearne algebre, kao i u njegovom prethodniku, sveučilišnom udžbeniku Matematika 1 koji se predaje u zimskom semstru prve godien studija.

    Pošalji upit preko emaila Zatvori prozor