Nove radne slikovnice za predškolce i prvašiće!

Svaštara Moj svijet Mala matematika Matematika kao igra 1 Matematika kao igra 2 Baš je slatka ova matka

S velikim vam zadovoljstvom predstavljamo pet novih radnih slikovnica namijenjenih predškolcima, njihovim roditeljima i odgajateljima: Svaštara, Moj svijet, Mala matematika, Matematika kao igra 1 i Matematika kao igra 2, te radnu slikovnicu namijenjenu prvašićima koji žele i mogu više i brže napredovati: Baš je slatka ova matka.

Ove radne slikovnice obiluju raznovrsnim sadržajima i zadatcima koji će omogućiti djetetu da na zabavan i primjeren način nauči sve o sebi i svijetu koji ga okružuje. Zadatci su pažljivo osmišljeni tako da pomognu djetetu da usvoji sve ono što će mu kasnije omogućiti radostan boravak u školskim klupama, a njihovo rješavanje potaknut će razvoj svih potrebnih predvještina: grafomotorike, predčitačkih vještina, koncentracije, logičkog zaključivanja, kreativnosti, djetetova samopouzdanja.

U četiri slikovnice matematički orijentiranog sadržaja zadatci su zanimljivi, nestandardni i problemskog tipa. Kratka zbunjenost na početku rješavanja zadatka motivira dijete da razmisli o problemu, a onda rješenje bljesne izazivajući aha-efekt. To donosi radost i želju da se ide dalje. Na taj se način kod djece potiče radoznalost, razvoj intuicije i kreativni potencijal.

    Pošalji upit preko emaila Zatvori prozor