[novo] Hrvatski poslovni jezik

Hrvatski poslovni jezik

U poslovnom svijetu sve su složenije poslovne situacije i odnosi koji proizlaze iz poslovne prakse. Nesumljivo je da u toj poslovnoj praksi poslovno komuniciranje i dobro poslovno ponašanje imaju nezamjenjivu ulogu.

Priručnik Hrvatski poslovni jezik namijenjen je srednjoškolcima koji se školuju za zanimanja u čijoj je osnovi poslovna komunikacija – upravni referent i poslovni tajnik. Koristeći se priručnikom, učenici će obogatiti svoje znanje iz poslovnog komuniciranja i opće kulture te usvojiti osnove jezičnog sporazumijevanja i pravopisne i gramatičke norme. To je knjiga za kojom će i u budućnosti rado posegnuti jer pomaže svima koji ulaze u poslovni svijet kako bi se u njemu što lakše i bolje snašli. Drugim riječima, ovo nije samo školski već odličan priručnik za početno snalaženje u poslovnom komuniciranju, dobrodošao svim govornicima hrvatskoga jezika svjesnima važnosti poznavanja jezika kojim komuniciraju.

Uz priručnik dolazi radna bilježnica koja slijedi iste cjeline i teme. Namjena radne bilježnice je da učenicima pomogne u samostalnom učenju i svladavanju gradiva, te u istraživanju tema koje se u priručniku obrađuju.

Uporaba priručnika i radne bilježnice kao pomoćnih nastavnih sredstava odobrena je odlukom Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Hrvatski poslovni jezik

 
    Pošalji upit preko emaila Zatvori prozor