[novo] Vjerojatnost i statistika

Novi sveučilišni udžbenik

Iz tiska je upravo izašao sveučilišni udžbenik Vjerojatnost i statistika. Ovaj udžbenik pisan je za predmet Vjerojatnost i statistika koji se predaje u četvrtom semestru na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. U njemu se može pronaći i mnoštvo riješenih zadataka kao i zadataka za samostalnu vježbu. Knjiga će biti korisna i studentima drugih fakulteta bilo kao temeljni ili kao pomoćni udžbenik.

Vjerojatnost i statistika

    Pošalji upit preko emaila Zatvori prozor